opcje
drukuj

Katedry

KATEDRA CONTROLLINGU i RACHUNKOWOŚCI

Kierownik Katedry

dr inż. Adam Koliński

dr inż. Adam Koliński

Ekspert z zakresu efektywności procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności przepływu informacji w łańcuchach dostaw. Specjalista ds. rozwoju logistyki w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz Kierownik Katedry Controllingu i Rachunkowości Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Kierownik i wykonawca międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczo-rozwojowych, naukowo-badawczych i innowacyjnych. Od wielu lat zajmuje się analizami z zakresu controllingu logistyki oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu controllingu, efektywności procesów logistycznych oraz systemów informatycznych zarządzania.

Pracownicy Katedry

 • dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, prof. WSL
 • prof. dr hab. Henryk Sobolewski
 • dr Ryszard Orliński
 • dr Ireneusz Wrociński
 • mgr Jakub Światłowski
 • mgr inż. Witold Statkiewicz

Obszary specjalizacji i rozwoju naukowo-badawczego Katedry

 • Controlling procesów w łańcuchu dostaw,
 • Analiza i sterowanie efektywnością w łańcuchu dostaw,
 • Zarządzanie wartością produktu w łańcuchu dostaw,
 • Zarządzanie kosztami i kapitałem w przedsiębiorstwach,
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • Analiza projektów inwestycyjnych,
 • Metody optymalizacyjne w logistyce

Specjalności realizowane w Katedrze

 • Inżynieria procesów logistycznych (Kierunek Logistyka  - studia I stopnia inżynierskie)
 • Menedżer Logistyki (Kierunek Logistyka - studia II stopnia magisterskie)

Przykładowe przedmioty realizowane w Katedrze

 • Controlling logistyki i łańcucha dostaw
 • Analiza finansowa i rachunkowość zarządcza
 • Finanse i rachunkowość
 • Rachunek kosztów logistyki
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Analityka i efektywność procesów
 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Statystyka
 • Matematyka

Obszary wsparcia biznesu

 • Controlling procesów w łańcuchu dostaw
 • Symulacja korzyści i analiza efektywności wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
 • Optymalizacja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • Analiza projektów inwestycyjnych

Obszary szkoleń dla biznesu

 • controlling logistyki
 • koszty i efektywność logistyki
 • budżetowanie
 • rachunkowość zarządcza
 • metody optymalizacyjne w logistyce

KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TECHNOLOGII CYFROWYCH

Kierownik Katedry

dr inż. Karolina Kolińska

Ekspert z zakresu wdrażania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń funkcjonalności systemu SAP w zakresie zarządzania magazynem. Opiekun Sekcji tematycznej Katedry Systemów Informatycznych i Technologii Cyfrowych. Menadżer Zespołu Logistyki w NTT Data Business Solutions. Doktor nauk ekonomicznych. Kierownik i wykonawca międzynarodowych oraz krajowych projektów optymalizacyjnych i wdrożeniowych. Od wielu lat zajmuje się analizami z zakresu wykorzystania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, analizy zapasów części zamiennych oraz optymalizacji procesów logistycznych. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i specjalistycznych.

Pracownicy Katedry

 • dr hab. inż. Grzegorz Bartoszewicz, prof. WSL
 • dr inż. Marek Matulewski
 • dr inż. Waldemar Osmólski
 • mgr inż. Paweł Fajfer

Obszary specjalizacji i rozwoju naukowo-badawczego Katedry

 • zintegrowane systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP/SCM/CRM/APO,
 • komunikacja i standardy wymiany danych,
 • technologie cyfrowe automatycznej identyfikacji w logistyce,
 • platformy integracyjne, logistyczne, transportowe,
 • sieci blockchain
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w logistyce, algorytmizacja procesów i operacji

Specjalności realizowane w Katedrze

 • Inżynieria systemów informacyjnych i technologii cyfrowych w logistyce (Kierunek Logistyka  - studia I stopnia inżynierskie)
 • SAP w logistyce (studia podyplomowe)

Przykładowe przedmioty realizowane w Katedrze

 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Gospodarka cyfrowa
 • Informatyczne projektowanie systemów logistycznych
 • Projektowanie i programowanie systemów informatycznych
 • Technologie w zarządzaniu produkcją
 • Technologie i procesy w e-commerce
 • Technologie informatyczne systemów przeładunkowych
 • Technologie w zarządzaniu magazynem (w tym Laboratorium RFID)
 • Technologie w zarządzaniu transportem
 • Technologia i analityka informacyjna

Obszary wsparcia biznesu

 • Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP
 • Symulacja korzyści i analiza efektywności wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
 • Analiza możliwości wykorzystania wybranych technologii cyfrowych w usprawnieniu procesów

Obszary szkoleń dla biznesu

 • Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP,
 • Umiejętności komputerowe - Szkolenia ECDL,
 • Podstawy programowania i analityki w e-commerce,
 • Zarządzanie logistyką w e-commerce

KATEDRA ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW

Kierownik katedry

dr inż. Michał Adamczak

Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert w zakresie zarządzania operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania procesami i analizy danych. Kierownik i wykonawca projektów badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami logistycznymi. Trener biznesu w zakresie: prognozowania, zarządzania zapasami, analizy danych. 

Kierownik i wykonawca projektów edukacyjnych realizowanych z programu ERASMUS+. Uczestnik wymian akademickich w ramach programów ERASMUS+ oraz CEEPUS. Koordynator sieci akademickiej CEEPUS w WSL.  

Autor lub współautor około stu prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach.

Pracownicy katedry

 • dr hab. inż. Cyplik Piotr, prof. WSL
 • mgr inż. Adrianna Toboła
 • mgr inż. Głowacka-Fertsch Danuta
 • mgr Jankowski-Guzy Jędrzej

Obszary specjalizacji przedmiotowej katedry

 • modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów
 • planowanie, organizowanie i sterowanie procesami logistycznymi (produkcyjnymi, magazynowymi, transportu wewnętrznego)
 • analiza danych logistycznych
 • zarządzanie projektami logistycznymi
 • przemysł 4.0 / logistyka 4.0
 • sztuczna inteligencja w logistyce
 • automatyzacja i robotyzacja procesów logistyki wewnętrznej

Specjalności realizowane w katedrze

 • Logistyka produkcji (Kierunek Logistyka  - studia I stopnia licencjackie)
 • Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw (Kierunek Logistyka  - studia I stopnia licencjackie dualne)
 • Inżynieria procesów logistycznych  (Kierunek Logistyka  - studia I stopnia inżynierskie)
 • Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach (Kierunek Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie)
 • Logistyka przedsiębiorstw (Kierunek Logistyka  - studia II stopnia)
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych (Kierunek Logistyka  - studia II stopnia)
 • Menedżer zakupów i sprzedaży (Kierunek Logistyka  - studia II stopnia)
 • Logistics and Supply Chain Management (Kierunek Logistyka  - studia II stopnia)

Przykładowe przedmioty realizowane w katedrze

 • Przemysł 4.0
 • Zarządzanie  procesami
 • Zarządzanie projektami
 • Logistyka produkcji
 • Infrastruktura logistyczna
 • Zakupy i zaopatrzenie
 • Metody planowania i sterowania produkcją
 • Lean Management
 • Modelowanie procesów logistycznych
 • Symulacja procesów logistycznych

Obszary wsparcia biznesu

 • audyt logistyczny procesów
 • analiza danych logistycznych
 • budowa narzędzi analitycznych w oparciu o arkusze kalkulacyjne i powiązania z bazami danych
 • budowa modeli prognostycznych
 • wdrażanie Sales and Operations Planning
 • projektowanie funkcjonalności aplikacji analitycznych
 • budowa metodyk wdrażania rozwiązań automatycznych do procesów operacyjnych

Obszary szkoleń dla biznesu

 • zastosowanie wybranych narzędzi Bussiness Intelligence w logistyce
 • zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce
 • szkolenia przygotowujące do zdobycia certyfikatów ECDL z zaawansowanej obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • modelowanie procesów
 • planowanie produkcji
 • modelowanie i symulacja procesów
 • prognozowanie w logistyce
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w prognozowaniu
 • analiza danych z elementami statystyki

KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Kierownik katedry

dr Szymon Strojny

Pracownicy katedry

 • prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk
 • dr Katarzyna Golusińska
 • dr Anna Piekarczyk
 • dr Łukasz Brzeziński
 • dr Jerzy Kur
 • dr Wojciech Machowiak
 • dr Mateusz Wiliński
 • dr Tomasz Żyminkowski
 • mgr Weronika Polc
 • mgr Filip Januszewski

Obszary specjalizacji przedmiotowej katedry

 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • modelowanie, symulacja i optymalizacja procesu sprzedaży
 • modelowanie, symulacja i optymalizacja procesu obsługi klienta
 • planowanie i zarządzanie marketingowe
 • analiza danych marketingowych i sprzedażowych
 • zarządzanie kadrami
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • bhp w przedsiębiorstwie

Specjalności realizowane w katedrze

 • Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach (Kierunek Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (Kierunek Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta (Kierunek Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie)
 • Menedżer logistyki (Kierunek Logistyka  - studia II stopnia)
 • Menedżer zakupów i sprzedaży (Kierunek Logistyka  - studia II stopnia)

Przykładowe przedmioty realizowane w katedrze

 • Zarządzanie strategiczne
 • Obsługa klienta
 • Marketing i strategie sprzedaży
 • Badania marketingowe
 • Komunikacja w biznesie
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Ekonomia
 • BHP w magazynowaniu i transporcie
 • Strategie i struktury w handlu

Obszary wsparcia biznesu

 • audyt i projektowanie procesu sprzedaży
 • audyt i projektowanie procesu obsługi klienta
 • audyt i projektowanie procesu zarządzania cenami
 • audyt BHP w przedsiębiorstwie
 • sprzedaż i logistyka w e-commerce
 • badania marketingowe rynku logistycznego

Obszary szkoleń dla biznesu

 • szkolenia z zakresu BHP
 • szkolenia z zakresu prawa w logistyce
 • szkolenia z negocjacji
 • szkolenia z zarządzania sprzedażą
 • szkolenia z zarządzania cenami (pricing)

KATEDRA LOGISTYKI I ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Kierownik katedry

dr inż. Mariusz Szuster

Pracownicy katedry

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski
 • dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. WSL
 • dr inż. Natalia Jagielska-Czaja
 • dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 • dr inż. Aleksander Niemczyk

Obszary specjalizacji przedmiotowej katedry

 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • logistyka wewnętrzna i zewnętrzna
 • zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa
 • organizacja dystrybucji
 • zarządzanie centrum logistycznym
 • ekologistyka

Specjalności realizowane w katedrze

 • Logistyka handlu i dystrybucji (Kierunek Logistyka - studia I stopnia licencjackie)
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych (Kierunek Logistyka - studia I stopnia inżynierskie)
 • Logistyka przedsiębiorstw (Kierunek Logistyka - studia II stopnia)
 • Logistics and Supply Chain Management (Kierunek Logistyka - studia II stopnia)

Przykładowe przedmioty realizowane w katedrze

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Gospodarka magazynowa
 • Gospodarka zapasami
 • Strategie i struktury w handlu
 • Logistyka dystrybucji
 • Systemy i sieci dystrybucji
 • Opakowania i jednostki ładunkowe
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Ekologistyka i zarządzanie środowiskiem

Obszary wsparcia biznesu

 • audyt logistyczny procesów magazynowych
 • analiza poziomu i struktury zapasów w firmie
 • Sales and Operations Planning

Obszary szkoleń dla biznesu

 • Wyznaczanie optymalnych wielkości zamówień
 • Zarządzanie zapasami pod kątem poziomu obsługi klienta
 • Ocena poziomu zapasu
 • Zasady i sposoby obliczania zapasu zabezpieczającego

KATEDRA TRANSPORTU I SPEDYCJI

Kierownik katedry

dr Paweł Romanow

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr nauk ekonomicznych, wykładowca, promotor i recenzent prac dyplomowych i magisterskich – przedmioty kierunkowe z logistyki transportu i spedycji oraz infrastruktury transportowej, a także zarządzania łańcuchami dostaw; wykonawca szeregu projektów celowych z zakresu koncepcji logistycznego zarządzania działalnością transportową i spedycyjną - krajową i międzynarodową. Od wielu lat zajmuje się projektowaniem oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania transportem i spedycją, logistyką dystrybucji, logistyką łańcuchów dostaw. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu – podręcznik akademicki, liczne artykuły i referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Pracownicy katedry

 • dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL
 • dr inż. Marcin Hajdul
 • dr Sylwia Konecka
 • dr Andrzej Taratajcio
 • dr Michał Walenciak
 • mgr Magdalena Kopeć
 • mgr Anna Praiss

Obszary specjalizacji i rozwoju naukowo-badawczego katedry

 • poprawa efektywności usług
 • ekonomika i organizacja transportu morskiego
 • polityka transportowa UE
 • system nadzoru ruchu
 • rozwiązania TS w sytuacjach kryzysowych i zakłóceń w transporcie
 • transport – technologie przewozu
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • zarządzanie operacyjne i strategiczne w MŚP
 • wpływ mechanizmów polityki gospodarczej na poprawę sprawności systemu transportu /infrastruktury iregulacji ekonomiczno-prawnych
 • branżowe systemy transportu ładunków/pasażerów i ich miejsce w systemie transportu
 • rozwiązania telematyczne
 • ekologia i transport zrównoważony
 • zarządzanie ryzykiem
 • reklamacje i roszczenia
 • funkcjonowanie komunikacji miejskiej
 • prawo transportowe

Przykładowe przedmioty realizowane w katedrze

 • transport i spedycja drogowa i kolejowa
 • transport i spedycja morska i lotnicza
 • transport intermodalny
 • bezpieczeństwo drogowe
 • systemy informatyczne w transporcie
 • logistyka centrów logistycznych, portów i terminali intermodalnych
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Specjalności realizowane w katedrze

 • Transport i Spedycja (Kierunek Logistyka - studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie Transportem i Spedycją (Kierunek Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie)
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych (Kierunek Logistyka - studia I stopnia inżynierskie)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym (Kierunek Logistyka - studia II stopnia magisterskie)

Obszary szkoleń dla biznesu

 • przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)
 • zarządzanie ryzykiem w procesach przewozowych transportu drogowego
 • transport i spedycja w transakcjach krajowych i międzynarodowych

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.