opcje
Wykładowcy / Hałas Elżbieta
drukuj

dr inż. Elżbieta Hałas

Pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania, gdzie pełni funkcję pełnomocnika dyrektora ds. Systemu GS1 oraz kierownika Centrum GS1, również wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Elżbieta Hałas specjalizuje się w problematyce efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: kody kreskowe, automatyczna identyfikacja, elektroniczna wymiana danych, standardy w zarządzaniu łańcuchami dostaw, synchronizacja danych podstawowych. Kieruje projektami konsultingowymi, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem. Uczestniczy w pracach normalizacyjnych z zakresu kodów kreskowych i EDI w ramach komitetu technicznego CEN/TC225 Bar Coding oraz Komitetu Technicznego nr 162 ds. logistyki, kodów kreskowych i gospodarki magazynowej. Jest autorką licznych publikacji z zakresu kodów kreskowych i EDI oraz współautorką i redaktorem merytorycznym książki pt. „Kody kreskowe – rodzaje, standardy, sprzęt i zastosowania”.

W latach 2002-2008 Elżbieta Hałas była członkiem Rady Zarządzającej międzynarodowego stowarzyszenia GS1, a obecnie zasiada w – utworzonym przy Radzie Zarządzającej – Komitecie ds. Standardów. Stowarzyszenie GS1 to sieć organizacji krajowych zrzeszających przedsiębiorstwa wykorzystujące globalne standardy w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Standardy te stosuje obecnie ponad milion firm na całym świecie, z których prawie 20 tysięcy to firmy polskie zrzeszone w ramach GS1 Polska. Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Sterującego regionalnej sieci współpracy o nazwie GS1 in Europe, a od 2011 r. przewodniczy Radzie Regionalnej GS1 in Europe.

Od ponad dziesięciu lat Elżbieta Hałas koordynuje prace Grupy EDI przy ECR Polska – inicjatywie zrzeszającej firmy produkcyjne i handlowe działające i współpracujące w obszarze handlu detalicznego. Do zadań Grupy należy standaryzacja elektronicznych dokumentów transakcyjnych. Od 2008 r. jest członkiem Rady Zarządzającej ECR Polska.

Elżbieta Hałas jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, doktorat z zakresu zarządzania zapasami obroniła na Politechnice Poznańskiej. 

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)