opcje
Wykładowcy / Franikowska Katarzyna
drukuj

mgr inż. Katarzyna Franikowska

Certyfikowany ekspert BHP (CIOP Warszawa’2008, nr R-42/638/2008). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. chemik’ 1999); studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu (kierunek Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy’ 2006) oraz w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej (kierunek: pedagogika ogólna – uprawnienia pedagogiczne’ 2008). Uprawnienia Inspektora ochrony ppoż. (Szkoła Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu' 2007). Wieloletnia praktyka na stanowisku kierownika działu higieny pracy w PSSE. Czynna st. specjalista ds. BHP w firmie produkcyjnej. Autorka wystąpień podczas konferencji naukowo-technicznych, zwłaszcza dotyczących wprowadzania nowego prawa chemicznego (REACH, GHS) oraz w licznych szkoleniach tematycznych z zakresu higieny pracy.


Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)