opcje
Wykładowcy / Fechner Ireneusz
drukuj

dr inż. Ireneusz Fechner

Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, kanclerz i kierownik studiów podyplomowych tej uczelni. Specjalizuje się w problematyce zarządzania łańcuchem dostaw, centrów logistycznych i magazynowych oraz usług logistycznych. Realizuje w tej dziedzinie prace badawcze i wdrożeniowe oraz uprawia działalność dydaktyczną. Koordynuje autorski program współpracy Wyższej Szkoły Logistyki z średnim szkolnictwem zawodowym i przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Jest także adiunktem w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Ireneusz Fechner pełni funkcję eksperta ds. logistyki w Zespole Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2014. Ponad to jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członkiem Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. W przeszłości pełnił również funkcję dyrektora Biura ECR Polska – organizacji skupiającej menedżerów czołowych firm produkcyjnych i handlowych sektora produktów konsumenckich codziennego zakupu, której był współzałożycielem.

Jest autorem dwóch książek, w tym jedynej na rynku wydawniczym monografii poświęconej centrom logistycznym. Ponadto współautorem czternastu książek i monografii poświęconych różnym aspektom logistyki. Opublikował ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych i kolejnych 60 w materiałach konferencyjnych. Jest a także współredaktorem raportów „Logistyka w Polsce” wydawanych co dwa lata przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach wydawnictwa Biblioteka Logistyka.

W 2011 roku portal Pracujwlogistyce.pl wyróżnił go tytułem „Giganta logistyki”, a czasopismo Logistyka i Jakość zaliczyło do „Stu twarzy polskiej logistyki”.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)