opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków / System Certyfikacji Logistyków w Polsce
drukuj

Europejski System Certyfikacji Logistyków

European Logistics Association – ELA ( Europejskie Towarzystwo Logistyczne) z siedzibą w Brukseli jest organizacją zrzeszającą 30 organizacji krajowych w prawie wszystkich krajach europejskich. Celem organizacji jest promowanie współpracy między instytucjami i stowarzyszeniami logistycznymi w Europie oraz promowanie europejskich standardów kompetencji zawodowych logistyków, wypracowanych i przyjętych wspólnie przez wszystkie organizacje krajowe.

Europejski System Certyfikacji Logistyków został utworzony w 1997 roku przez Europejską Radę ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board for Logistics– ECBL) w oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, uwzględniające oczekiwania branży.

Europejski System Certyfikacji Logistyków działa w wielu krajach europejskich i na świecie, m.in. Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Francji, Grecji, Indonezji, Włoszech, Kazachstanie, Maroku, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, Południowej Afryce, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tunezji, Wielkiej Brytanii. 

Organizacja i przebieg procedur certyfikacyjnych są elastyczne, a poszczególne kraje uczestniczące w systemie ECBL mają swobodę w zakresie organizacji krajowych systemów certyfikacji. Wspólne są natomiast standardy kompetencyjne i zawodowe (wiedza i umiejętności w ściśle zdefiniowanych zakresach) oraz standardy jakości działania.

Certyfikaty kompetencji zawodowych w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków dostępne są na trzech poziomach: Junior, Senior i Master. Nie wszystkie kraje oferują egzaminy dla każdego z wymienionych poziomów. Zróżnicowanie poziomu dotyczy zarówno zakresu zagadnień od operacyjnych (Junior Level) po strategiczne (Master Level), jak również potencjalnych kandydatów od logistyków na stanowiskach operacyjnych i niższego szczebla kierowniczego (Junior), poprzez doświadczoną kadrę kierowniczą (Senior) po kadrę zarządczą i menedżerską najwyższego szczebla (Master).

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce działa od lipca 2000 roku. 
W ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce przyznano ponad 1200 certyfikatów.

Od 2021r. rolę Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków pełni Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu.

Korzyści z uczestnictwa w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków

  • Certyfikat European Logistician stanowi potwierdzenie kompetencji zawodowych w obszarze logistyki i jest wydawany bezterminowo.
  • Uzyskanie certyfikatu wspiera rozwój i awans zawodowy oraz zwiększa mobilność pracowników logistyki i łańcuchów dostaw w międzynarodowym środowisku.
  • Certyfikat European Logistician wyróżnia specjalistę na rynku pracy, ponieważ jest wysoko ceniony przez przedsiębiorstwa i instytucje administracji publicznej funkcjonujące w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Obecnie udostępniamy dokumenty dla Uczelni starających się o akredytację programów kształcenia wg standardów europejskiego systemu certyfikacji logistyków oraz dokumenty dla absolwentów akredytowanych Uczelni, starających się o Candidate European Logistician Certificate.

Kontakt

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.