opcje
drukuj

Certyfikacja językowa

Praca w logistyce, niezależnie od stanowiska, wymaga dobrej znajomości co najmniej jednego języka obcego. Pracodawcy-partnerzy WSL, zgodnie twierdzą, że brak wystarczających kompetencji językowych jest często poważną przeszkodą w realizowaniu planów zawodowych.

WSL w trosce o wzmocnienie szans swoich studentów i absolwentów na rynku pracy uruchomiła we współpracy z brytyjską firmą PEARSON - czołową światową firmą edukacyjną, ośrodek egzaminacyjny języka angielskiego.

Certyfikacja językowa Pearson PTE General - English Test

Czym jest PTE General?

Pearson Test of English General (PTE General)

Pearson Test of English (PTE) jest zbiorem egzaminów umożliwiającym ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe na określonym poziomie. Egzaminy są skierowane do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for speakers of other languages - ESOL). Egzaminy te uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

PTE General opiera się na metodzie wykorzystującej autentyczne, codzienne sytuacje oraz obejmuje wszystkie cztery sprawności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie). Egzamin składa się z dwóch części:

  • egzamin pisemny, sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania
  • weryfikację sprawności komunikacji ustnej

Punkt odniesienia do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

PTE General ma sześć różnych poziomów, według standardów Common European Framework of References for Languages (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków).

Poziom Poziom zaawansowania Czas trwania egzaminu CEF
Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International Poziom podstawowy 1h 15 min A1
Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International Pozom średniozaawansowany niższy 1h 30 min A2
Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International
Poziom średniozaawansowany 1h 35min B1
Edexcel Level 1 certificate in ESOL International
Poziom średniozaawansowany wyższy 2h B2
Edexcel Level 2 certificate in ESOL International Poziom zaawansowany 2h 30 min C1
Edexcel Level 3 certificate in ESOL International Poziom biegły 2h 55min C2

Szczegóły na:www.pearson.pl

Kontakt

Studium Języków Obcych
Witosław Awedyk
witoslaw.awedyk@wsl.com.pl

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)