opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Business Intelligence w logistyce
drukuj

Business Intelligence w logistyce

Rozwój technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych otworzył zupełnie nowe możliwości również przed logistyką. Zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT) pozwala na gromadzenie w sposób automatyczny dużej ilości danych, narzędzia sztucznej inteligencji przetwarzają te dane i wspomagają podejmowanie decyzji biznesowych. Istnieje konieczność wizualizacji danych, analizy i doskonalenia procesów. Działania te jednak nie mogą być realizowane bez wsparcia technologii informatycznych i specjalnie do tego dedykowanych narzędzi.

Logistyka Studia podyplomowe w Poznaniu

W chwili obecnej poszukiwane są na rynku pracy osoby, które nie tylko rozumieją potrzebę analizowania danych ale także posiadają umiejętności korzystania z narzędzi wspomagających te analizy, również w zakresie Big Data.

 

Studia w WSL rozwijają umiejętności:

 • wizualizacji danych
 • analizy danych
 • podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz statystycznych
 • modelowania i symulacji procesów
 • korzystania a narzędzi sztucznej inteligencji i IoT w logistyce

Studia kierowane są do:

 • Dyrektorów zarządzających
 • Menedżerów obszarów logistycznych
 • Analityków biznesowych
 • Prognostów sprzedaży
 • Kontrolerów logistyki
 • Pracowników działów controllingu
 • Pracowników odpowiedzialnych za doskonalenie procesów wewnętrznych i procesów łańcuchów dostaw

Studia dedykujemy osobom posiadającym praktykę zawodową w logistyce lub zakresie analizy procesów i/lub analizy danych.

 

Zalety studiów WSL

Studia podyplomowe Business Intelligence w logistyce w Wyższej Szkole Logistyki dają możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami z zakresu logistyki i analizy danych. Wśród wykładowców studiów znajdują się pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Logistyki, pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wielu wiodących przedsiębiorstw logistycznych.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole logistyki to unikatowe połączenie przedstawienie nowoczesnych zagadnień teoretycznych z praktyką biznesową. Wiodącą formą zajęć na studiach Business Intelligence w logistyce są laboratoria, w czasie których przedstawione zostaną nowoczesne metody i narzędzia wizualizacji i analizy danych. Słuchacze studiów będą mieli okazję nauczyć się korzystania z narzędzi pod okiem praktyków wykorzystujących je na co dzień w swojej pracy. W laboratorium słuchacze zapoznają się m.in. z takimi narzędziami jak: iGrafx Process for Six Sigma, Minitab 18, Power BI i wiele innych.

 

Opinie

BI i inne dynamiczne i elastyczne narzędzia analityczne to obecnie jedne z najważniejszych rozwiązań stosowanych w obszarze analiz operacyjnych, oraz w controllingu w logistyce. Pozwalają z jednej strony na bieżące monitorowanie mierników i wskaźników logistycznych a z drugiej strony na wielowariantowe sprawdzanie ich wartości w ramach zmodyfikowanych procesów. Co równie istotne te narzędzia pozwalają na pracę z rozbudowanymi bazami danych. W obecnie dynamicznie rozwijającym się biznesie rola analityka i kontrolera się zmienia. Należy stawać naprzeciw oczekiwaniom biznesu, wykorzystywać nowinki techniczne i wspierać decyzje biznesowe zarządu firm. Aby to zrealizować należy poznać i wykorzystywać analizy big data i szeroko pojęte data science".

Jędrzej Jankowski-Guzy
Manager ds. analiz i kontrolingu
Wykładowca studiów podyplomowych „BI w logistyce”

___

Znajomość przyszłości przez przedsiębiorcę dałaby mu olbrzymią przewagę konkurencyjną. Jakkolwiek jest to niemożliwe, to prognozowanie jest narzędziem, które może nas do takiego stanu przybliżyć. Poprawnie gromadzone dane, analizowane przy pomocy odpowiednich metod i narzędzi są podstawą stworzenia prognoz, dzięki którym możemy lepiej zaplanować nasze działania biznesowe: zaplanować produkcję, wielkość zapasu czy wykorzystanie środków transportu. Chętnie podzielę się z Państwem moją wiedzą oraz doświadczeniem w tym obszarze

dr Piotr Hachuła
ekspert planowania i analizy danych w logistyce
Wykładowca studiów podyplomowych „BI w logistyce”

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.