opcje
drukuj

Biblioteka

Biblioteka WSL

Studenci WSL mają do dyspozycji nowoczesną bibliotekę. Na jej księgozbiór składają się:

 • książki specjalistyczne
 • czasopisma fachowe
 • programy komputerowe
 • filmy wideo
 • ebooki

Ponadto studenci mają dostęp do zasobów bibliotecznych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz skomputeryzowanych zasobów bibliotecznych dostępnych poprzez Internet.

W związku z trwającym stanem epidemii, biblioteka WSL wznawia działalność w ograniczonym zakresie, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Wypożyczać można wyłącznie książki zarezerwowane on-line. Czytelnia pozostaje zamknięta.

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Tymczasowe godziny pracy Biblioteki:

wtorek   9:00 - 16:00
środa   9:00 - 16:00
czwartek   9:00 - 16:00
piątek 10:00 - 18:00
sobota   9:00 - 15:00

 

Biblioteka WSL udostępnia swoje zbiory bezpłatnie. Mogą z niej korzystać:

 • studenci studiów dziennych i zaocznych
 • słuchacze studiów podyplomowych
 • kadra dydaktyczna i inni pracownicy WSL
 • osoby spoza Szkoły (w ograniczonym zakresie)

Zbiory są opracowywane i udostępniane w systemie Sowa 2, który również umożliwia przeglądanie katalogu Biblioteki poprzez Internet oraz elektroniczne rezerwowanie i zamawianie książek. Wszystkie znajdujące się w Bibliotece komputery mają dostęp do bazy LexPolonica Maxima.

Pracownicy prowadzą również szkolenia z wybranych zagadnień z bibliotekoznawstwa dla studentów pierwszego roku. Uczą ich także korzystania z (posiadanych przez Bibliotekę) baz komputerowych w systemie "Sowa".

Kontakt

tel. 61 850 47 69
biblioteka@wsl.com.pl

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW

Lista  czasopism  punktowanych  MNiSW – to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. Lista czasopism punktowanych jest publikowana corocznie od 2004 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Może ona służyć do oceny instytucji naukowych i pracowników naukowych.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

Komunikat MNiSW z dnia 26 stycznia 2016 r.

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie Eurpean Reference Index for the Humanities (ERIH).

Wykazy są podstawą do kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanej w 2017 r.

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2016

Komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 11271 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2209 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4111 czasopism naukowych.

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2015

Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r.

 • Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 11114 czasopism naukowych;
 • Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2212 czasopism naukowych;
 • Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4111 czasopism naukowych.

UWAGA! Wykaz czasopism został zmieniony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2014

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.

 • Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 10996 czasopism naukowych;
 • Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2616 czasopism naukowych;
 • Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4272 czasopisma naukowe.

Zob. też. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów wykazu czasopism naukowych na rok 2014.

 

W latach 1991-2004 instytucją odpowiedzialną za politykę naukową państwa był KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. Od roku 2000, w celu oceny jednostek naukowych, zespoły KBN zaczęły opracowywać listę czasopism, za publikację w których autorzy otrzymywali dla swoich uczelni czy instytutów punkty. Na listę tą składały się periodyki z tzw. LISTY FILADELFIJSKEJ oraz wyselekcjonowane czasopisma polskie.

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.