opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Zapytanie ofertowe serwer i oprogramowanie nr 1/09/2011/NB
drukuj

Zapytanie ofertowe serwer i oprogramowanie nr 1/09/2011/NB

2011-09-05 14:27

Na potrzeby realizacji projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (05.09.2011 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2011/NB w sprawie zakupu serwera i oprogramowania do serwera , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki. Partner (WSL),  za wiedzą i współudziałem Beneficjenta (L-Systems Robert Pawlak), wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.08.02.01-30-018/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. 

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Zapytanie ofertowe serwer i oprogramowanie 1/09/2011/NB

Załącznik 1 do zap. ofertowego 1/09/2011/NB

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)