opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / WSL będzie kształcić logistyków z całej Europy
drukuj

WSL będzie kształcić logistyków z całej Europy

2011-08-17 10:00

Wyższa Szkoła Logistyki wygrała dofinansowanie nowego projektu Logistics Open Training for Engineering Competence (w skrócie: lot4eng.com). W konkursie ogłoszonym przez Narodową Agencję wzięło udział 46 projektów transferu innowacji Leonardo da Vinci. Zatwierdzonych zostało 19, w tym projekt Wyższej Szkoły Logistyki. Celem lot4eng.com jest podnoszenie kompetencji inżynierskich i menedżerskich pracowników branży logistycznej, poprzez udostępnienie wysokiej jakości materiałów e-learningowych. Realizacja projektu rozpocznie się w grudniu 2011 roku i potrwa 24 miesiące.

Podstawowym celem projektu będzie podniesienie kompetencji inżynierskich i menedżerskich osób pracujących w obszarze logistyki, tj.: pracowników przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych, dystrybucyjnych, trenerów, szkoleniowców i nauczycieli zawodu. Wybór takiej grupy docelowej wynika z analizy rynku pracy.

Idea projektu zrodziła się z przekonania, że każdy logistyk powinien posiadać wiedzę i umiejętności inżynierskie, menedżerskie, systemowe oraz umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi. Z danych Polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika że deficyt kadry inżynierów jest odczuwalny w wielu krajach Europy. „Puls Biznesu” ogłosił, że w 2011 r. przedsiębiorstwa będą potrzebowały aż 76 tys. inżynierów (w tym również inżynierów logistyków). Natomiast według analizy Marka Rabija dla Newsweek (15.10.2010r.), na czołowym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych zawodów w roku 2020 będzie inżynier logistyk.

- Poza tym, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich opublikowało badania, z których wynika, że na kierunkach z zakresu nauk społecznych, administracji oraz nauk humanistycznych, sztuki i pedagogiki kształci się w Europie (UE15) 56% studentów, gdy z kolei kierunki inżynieryjne kończy zaledwie 24% absolwentów – oznacza to pogłębienie się zidentyfikowanej luki kompetencyjnej – dodaje Joanna Kopańska, wykonawca projektu lot4eng.com.

Wykonawcami projektu jest dwóch partnerów posiadających kompetencje inżynierskie i menedżerskie: Wyższa Szkoła Logistyki w roli koordynatora i Technische Hochschule Wildau, oraz dwóch uznanych za liderów w swoich krajach reprezentantów firm szkoleniowych potrafiących dotrzeć do finalnych beneficjentów (logistyków oraz trenerów i nauczycieli zawodu) – Centrum Edukacji Logistycznej (Polska) i Centro Servizi P.M.I. (Włochy). Istotny wkład do siły konsorcjum mają tzw. „cisi partnerzy”, którzy w każdym z etapów realizacji projektu wspomagają działania z punktu widzenia finalnych beneficjentów, są nimi m.in.: Cargosped Poznań, ProLogis, Promag S.A., TRANSICS, Mandersloot, L-SYSTEMS, Jungheinrich Polska Sp. z o.o., Wandalex S.A., Kompania Piwowarska S.A.

Fundamentem lot4eng.com będą dwa wysoko ocenione produkty, zrealizowane podczas poprzednich projektów tj.: moduły e-learningowe zawierające treści menedżerskie oraz platforma internetowa LogisticsTube, która posłuży do stworzenia środowiska internetowego lot4eng.com (projekt DELPHI i NEDLOG).

W efekcie, powstanie kurs e-learningowy, udostępniony w przyszłości  na nowotworzonej platformie „lot4eng.com”, zawierający cztery moduły doskonalące kompetencje inżynierskie (m.in. automatyka, elektrotechnika, elektronika, mechanika  i wytrzymałość materiałów oraz budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce) oraz dziewięć modułów doskonalących kompetencje menedżerskie w obszarze logistyki (czyli np. analiza i reengineering procesów informacyjnych, zarządzanie projektami, wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, czy negocjacje i komunikacja międzykulturowa).

Materiały będą mogły być wykorzystane przez użytkowników z całej Europy. Platforma lot4eng.com jako część LogisticsTube będzie bowiem ogólnodostępna w Internecie. Wszystkie produkty powstałe w ramach projektu będą nie tylko w językach partnerów (polskim, niemieckim i włoskim), ale również w języku angielskim, co oznacza znaczne rozszerzenie możliwości wykorzystania rezultatów projektu w całej Europie. Platforma lot4eng.com będzie ciekawym, spełniającym światowe standardy i stosunkowo tanim narzędziem nauki.

- Dzięki metodzie e-learningu, uczestnicy projektu sami będą decydować ile treści jest im potrzebnych – wyjaśnia doc. dr inż. Piotr Cyplik, kierownik projektu lot4eng.com oraz Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu. - Projekt jest więc krokiem milowym dla WSL w kontekście współpracy międzynarodowej. Poznańska uczelnia jest koordynatorem całego przedsięwzięcia, dzięki czemu będzie kształtować sylwetkę jednego z najbardziej pożądanych zawodów w przyszłości od tzw. kuchni – czyli od przygotowania kompetencyjnego przyszłych logistyków – inżynierów – dodaje. 

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)