opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Trzecie zapytanie ofertowe na potrzeby proj. "Orientacja na jakość – kurs na przyszłość" – PYTANIA I ODPOWIEDZI
drukuj

Trzecie zapytanie ofertowe na potrzeby proj. "Orientacja na jakość – kurs na przyszłość" – PYTANIA I ODPOWIEDZI

2013-06-11 15:33

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 1/05/2013/OnJKnP
z dnia 27.05.2013 r.

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.06.2013 r. (godz. 17:29) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę, instalację i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej ERP lub system, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYM PLIKU PDF

Pytania i odpowiedzi dotyczące Zapytania ofertowego nr 1_05_2013_OnJKnP (11.06.2013)

  

Projekt pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości 
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-163/11
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)