opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 2/10/2013/LKGONW
drukuj

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 2/10/2013/LKGONW

2013-11-15 12:39

W związku z rozstrzygnięciem procedury zapytania ofertowego numer 2/10/2013/LKGONW w sprawie zakupu pakietu oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych i jego dostawy do siedziby Zamawiającego zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, upubliczniamy protokół z obrad, które odbyły się 15.11.2013 r. Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyboru Wykonawcy usługi zawiera protokół. Dokument ten zostanie również wysłany do firm, które złożyły swoje oferty w terminie, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Wszystkim uczestnikom postępowania bardzo dziękujemy za udział oraz profesjonale przygotowanie ofert.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2_10_2013_LKGONW z dnia 15 11 2013 (dot. oprogramowania) – skan

 

Projekt pt.: Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.03.00-00-209/12-00 z dnia 16.09.2013 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: 
IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)