opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Cena studiów
drukuj

Cena studiów International logistics I stopnia, w języku angielskim

Gwarancja stałego czesnego przez cały okres nauki (3 lata)


Czesne płatne tylko przez 10 miesięcy roku akademickiego.


TRYB STUDIÓW 10 rat 2 raty
1 rata
STACJONARNE (dzienne)
795 zł 3 975 zł 7 680 zł
NIESTACJONARNE (zaoczne) 655 zł 3 275 zł 6 320 zł
  płatne do 10-go każdego miesiąca od IX do VI płatne do 10.09 i 10.02 płatne do 10.09

 

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

UWAGA! Powyższe ceny dotyczą studentów, zapisanych w roku akademickim 2019/2020. Pozostali studenci zobowiązani są do uiszczania płatności zgodnie z zawartą podczas rekrutacji umową o przeprowadzeniu kształcenia.
 

Chcesz obniżyć koszt studiów? Sprawdź system stypendialny WSL!

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania, więcej informacji: STYPENDIA

Zwróć uwagę, że nasze czesne podajemy w 10 miesięcznych ratach w roku nauki, gdy inne uczelnie podają swoje czesne często w 12 ratach. Porównaj więc roczne, a nie miesięczne koszty nauki.

Wysokość czesnego pozostaje niezmieniona, a w trakcie studiów może być jedynie rewaloryzowana w kolejnych latach akademickich o wzrost wskaźnika kosztów utrzymania, ustalonego przez Prezesa GUS, co studenci mają zagwarantowane w umowie o naukę.

Opłata administracyjna za czynności związane z zakończeniem studiów

 

RODZAJ STUDIÓW Termin płatności
Kwota (zł)
Studia I i II stopnia
do dnia rozliczenia karty obiegowej
345 zł

 

Do góry

Twoja dalsza droga

  • Menedżer Logistyki
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych
Menedżer Logistyki

Menedżer Logistyki

Studia II stopnia: zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w obszarze logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji operacji w sieciach dostaw, zakupów, zaopatrzenia i dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji czy obsługi klienta.

Sprawdź
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Studia II stopnia: zdobytą wiedzę możesz wykorzystać prowadząc własną działalność lub w działach księgowości, analiz ekonomicznych, controllingu w przedsiębiorstwach różnych branż.

Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)