opcje
drukuj

Wykaz przedmiotów.

Program studiów został podzielony na cztery bloki tematyczne:

 • BLOK 1 - ORGANIZACJA OBSŁUGI KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  1. Obsługa klienta jako element strategii przedsiębiorstwa
  2. Organizacja działu obsługi klienta
  3. Zarządzanie procesem obsługi klienta w relacjach B2B i B2C
  4. Systemy CRM w procesie obsługi
  5. Analiza finansowa i controlling w  obsłudze klienta
  6. Zarządzanie jakością obsługi klienta
  7. Prawne aspekty w obsłudze klienta
 • BLOK 2 - MARKETINGOWE ASPEKTY OBSŁUGI KLIENTA
  1. Strategie marketingowe przedsiębiorstw
  2. Analiza i badania rynku
  3. Zachowania nabywców, prospecting i segmentacja rynku
  4. Marketing relacyjny i programy lojalnościowe
  5. Obsługa klienta w handlu detalicznym i  merchandising
  6. Customer experience – zarządzanie doświadczeniami klienta
 • BLOK 3 - LOGISTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI KLIENTA
  1. Logistyka dystrybucji
  2. Gospodarka magazynowa
  3. Zarządzanie zapasami
  4. Zarządzanie transportem
  5. Logistyka w e-commerce
 • BLOK 4 - ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
  1. Zarządzanie kompetencjami pracowników
  2. Design thinking w projektowaniu procesu obsługi
  3. Komunikacja interpersonalna
  4. Negocjacje w biznesie

 

Podstawowe informacje dotyczące studiów

Nazwa studiów CUSTOMER CARE MANAGER
Strategiczne i operacyjne zarządzanie obsługą klienta
Forma studiów Studia stacjonarne realizowane w weekendy
Liczba semestrów 2 semestry
Liczba zjazdów 10 zjazdów
Liczba godzin zajęć 184 godziny
Forma zaliczenia studiów 4 egzaminy z podstawowych przedmiotów,
Zaliczenia z pozostałych przedmiotów
Projekty zaliczeniowy
Egzamin końcowy
Liczba punktów ECTS 30 punktów
Kierownik Studiów Dr Szymon Strojny

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.