opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / WSL Forum 2017
drukuj

WSL FORUM 2017 - VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna

Monografia: Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych i praktyki biznesowej

Monografia stanowi zestawienie wybranych artykułów prezentowanych w czasie konferencji WSL Forum 2017, która odbyła się 12 maja 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. 

Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji przemysłowej. To już czwarta rewolucja, tym razem opierająca się na pełnej digitalizacji produkcji i logistyki. Ucyfrowienie to konieczne rozwiązanie, które pozwala na realizację potrzeb klientów przy jednoczesnej racjonalizacji wykorzystania zasobów. Łańcuchy dostaw muszą dostosowywać swoją ofertę do wymagań klientów a niekiedy nawet je kreować. Na to wszystko nakłada się presja kosztowa oraz świadomość ochrony środowiska. Tym samym na gruncie praktycznym pojawia się wiele wyzwań z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa chcące stanowić część nowoczesnych łańcuchów dostaw. To z kolei sprawia, że na gruncie teoretycznym pojawia się wiele nowych obszarów badawczych wartych zainteresowania. W monografii przedstawiono prace traktujące o kierunkach rozwoju współczesnej logistyki. Kierunki te koncentrują się na wzroście efektywności wykorzystania zasobów i dostosowania rozwiązań logistycznych do wymagań cyfryzacji gospodarek.

 

VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2017, pod hasłem: Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych.

Wywiad z Prof. Dr.-Ing. Frankiem Gillertem z Technische Hochschule Wildau, jednym z prelegentów na WSL Forum 2017

Rozmawiała Anna Golec. Zdjęcia i montaż Szymon Fojutowski. Tłumaczenie dr Karol Górski.

WSL Forum 2017

Termin:

12 maja 2017 (piątek)
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6

Zakres tematyczny:

  • Transport i spedycja
  • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  • Logistyka produkcji
  • Łańcuchy dostaw
  • Infrastruktura logistyczna
  • Koszty i controlling w logistyce
  • Instrumenty zarządzania logistycznego
  • Opakowalnictwo
  • Bezpieczeństwo procesów logistycznych
  • Logistyka i łańcuchy dostaw jutra

Językami konferencji są język polski i język angielski.

WSL FORUM odbywa się cyklicznie od 2005 roku. Celem tegorocznej konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących szeroko pojętej logistyki. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie bez wątpienia skłaniają do dyskusji na tematy związane z logistyką przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, bezpieczeństwem i jakością procesów logistycznych, systemami informacyjnymi itp.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin naukowych, przedstawiciele biznesu oraz studenci zainteresowani przedstawioną problematyką. Konferencja umożliwia zaprezentowanie wyników najnowszych prac badawczych, wymianę myśli, oraz przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki, jaką jest współczesna logistyka. W konferencji, obok uczestników z polskich placówek naukowych, udział wzięli goście z zagranicznych ośrodków akademickich.

Byliśmy zaszczyceni Państwa udziałem w naszej Konferencji.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)