opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / O uczelni / Władze i kadra
drukuj

Władza i kadra

Władze

REKTOR

Dr hab. inż.
BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKI
prof. WSL

KANCLERZ

prof. dr hab.
HENRYK SOBOLEWSKI

 

PROREKTOR

dr hab.
MACIEJ STAJNIAK
prof. nadzw.

DZIEKAN

dr inż.
MAREK MATULEWSKI

 

Senat

 • Rektor WSL – dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. nadzw.
 • Kanclerz WSL – prof. dr hab. Henryk Sobolewski
 • Prorektor - dr hab. Maciej Stajniak  prof.nadzw.
 • Dziekan WZiL– dr inż. Marek Matulewski
 • prof. zw. dr hab. Halina Szulce
 • dr hab. Maciej Stajniak prof. nadzw.
 • dr inż. Grzegorz Szyszka
 • dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 • dr Szymon Strojny
 • Anna Michniewicz
 • Marta Nadolna, przewodnicząca Sam. Studenckiego
 • Szymon Fojutowski, student
 • Mateusz Maślanka, student

Kadra

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych WSL to około 140  nauczycieli akademickich. Z Uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki: dr inż. Marek Matulewski

Katedry

 • Katedra Nauk o Zarządzaniu
  Kierownik - dr hab. Ryszard Świekatowski prof. nadzw.
 • Katedra Ekonomii i Marketingu
  Kierownik - prof. zw. dr hab. Halina Szulce
 • Katedra Nauk Ilościowych i Przestrzennych
  Kierownik - dr hab. Grzegorz Bartoszewicz prof. nadzw.
 • Katedra Systemów Logistycznych
  Kierownik - dr hab. inż. Piotr Cyplik prof. nadzw.
 • Katedra Logistyki i Systemów Transportowych
  Kierownik - dr hab. Maciej Stajniak prof. nadzw.
 • Katedra Controllingu i Systemów Informatycznych
  Kierownik - dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. nadzw.
 • Studium Języków Obcych
  Kierownik - dr Karol Górski
 • Studium Wychowania Fizycznego
  Kierownik - mgr Michał Marciniak

Wykładowcy

 • prof. zw. dr hab. Korzeniowski Andrzej dr h.c.
 • prof. zw. dr hab. Halina Szulce
 • prof. dr hab. Henryk Sobolewski
 • prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk
 • dr hab. inż. Piotr Cyplik prof. WSL
 • dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. WSL
 • dr hab. Grzegorz Bartoszewicz prof. WSL
 • dr hab. Maciej Stajniak prof. WSL
 • dr hab. Świekatowski Ryszard prof. WSL
 • dr hab. Wagener Norbert prof. WSL
 • dr inż. Adamczak Michał
 • dr inż. Hajdul Marcin
 • dr inż. Krzyżaniak Stanisław
 • dr inż. Koliński Adam
 • dr inż. Machowiak Wojciech
 • dr inż. Matulewski Marek
 • dr inż. Niemczyk Aleksander
 • dr Brzeziński Łukasz
 • dr Czaja - Jagielska Natalia
 • dr Golusińska Katarzyna
 • dr Górski Karol
 • dr Kur Jerzy
 • dr Marciniak Michał
 • dr Orliński Ryszard
 • dr Romanow Paweł
 • dr Strojny Szymon
 • dr Szuster Mariusz
 • dr Walenciak Michał
 • dr Wiliński Mateusz
 • dr Wrociński Ireneusz
 • mgr inż. Fajfer Paweł
 • mgr inż. Głowacka-Fertsch Danuta
 • mgr inż. Nowicki Bogdan
 • mgr inż. Toboła Adrianna
 • mgr Jankowski-Guzy Jędrzej
 • mgr Januszewski Filip
 • mgr Kopeć Magdalena
 • mgr Milczarek Jarosław
 • mgr Polc Weronika
 • mgr Praiss Anna
 • mgr Światłowski Jakub
 • mgr Wieczerniak Sebastian
 • mgr Żmich-Mezreb Julita

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)