opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Uznanie efektów kształcenia
drukuj

Uznanie efektów kształcenia

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi od 1 października roku akademickiego 2015/2016 obowiązuje w Wyższej Szkole Logistyki siedzibą w Poznaniu Regulamin uznawalności efektów kształcenia zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych. Umożliwia on zarówno kandydatom na studia, jak i studentom ubieganiesię o uznanie efektów kształcenia, zdobytych w systemach pozaformalnych i nieformalnych, z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w danym roku akademickim przez Wyższą Szkołę Logistyki siedzibą w Poznaniu.

Uznawalności efektów kształcenia dotyczy nie więcej niż 50 % puli wszystkich punktów ECTS, przypisanych do danego program kształcenia  określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. W celu rozpoczęcia procesu uznawalności efektów kształcenia należy w dziekanacie złożyć stosowny wniosek (stanowiący załącznik 1). Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Wniosek o uznanie efektów kształcenia wraz z wymaganymi załącznikami składane są przez wnioskodawcę w dziekanacie w terminie nie później niż do dziesięciu dni po rozpoczęciu semestru, w którym przedmiot jest realizowany.

Do pobrania:
- Wniosek
- Regulamin uznawalności efektów kształcenia w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
katarzyna.rewers@wsl.com.pl

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)