opcje
Wykładowcy / Tuszyński Krzysztof
drukuj

dr n.med. Krzysztof Tuszyński

 

ImageSpecjalista II stopnia chirurgii ogólnej oraz medycyny pracy i medycyny społecznej. Pracował m.in. w AM w Poznaniu, CIOP w Warszawie oraz w Pogotowiu Ratunkowym. Pracownik naukowy w specjalnościach antropotechnika i ergonomia. Związany dodatkowo z pracą orzeczniczą w ZUS w Poznaniu, a od 1998 r. również w orzecznictwie o niepełnosprawności. Przeszkolenia zagraniczne (Włochy, Niemcy, Francja), ukończone kursy terapeutyczne z zastosowania laserów w medycynie oraz diagnostyki schorzeń kręgosłupa (The Mc Kenzie Institute PL). Wykładowca na kursach dla lekarzy w zakresie zagadnień orzecznictwa lekarskiego oraz orzecznictwa o niepełnosprawności. Działacz Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu oraz Naczelnej Izby Lekarskiej – obecnie V-ce Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Autor i współautor 5 książek oraz ponad 120 publikacji w czasopismach. Ostatnio – biegły sądowy w zakresie medycyny pracy oraz określania procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadków lub chorób zawodowych.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)