opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Szkolenia i certyfikaty / Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
drukuj

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP

Rekrutacja na szkolenie okresowe BHP 14 edycja została zakończona. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie.

Pracownicy służby bhp, obecni niemal w każdym zakładzie pracy mają obowiązek odbycia okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrzeba takiego szkolenia wynika z przepisów polskiego prawa, ale także z faktu, że BHP to dziedzina bardzo szybko rozwijająca się i przynosząca praktykom wciąż nowe rozwiązania.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • program kursu w pełni zgodny z prawnymi wymogami dotyczącymi szkolenia kadr w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (artykuł 2373 § 21 k.p.)
 • wysoką jakość wiedzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu dydaktycznemu kadry szkoleniowej (ponad 1000 przeszkolonych, aktywnych zawodowo specjalistów w zakresie bhp)
 • koncentrację na zagadnieniach praktycznych i zawodowym doświadczeniu słuchaczy
 • potwierdzenie zaliczenia kursu zaświadczeniem, zgodnym z Rozp. Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Zakres szkolenia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • nowoczesne metody pracy służby bhp
 • nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Program szkolenia:

Pobierz program szkolenia w formacie PDF

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • etatowych pracowników służby bhp w zakładach pracy
 • pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp
 • specjalistów zewnętrznych (nie będących pracownikami przedsiębiorstwa), którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp

Termin szkolenia:

6,7,8 czerwca 2019 r.

Opłaty:

 • Cena szkolenia: 500 zł
 • STUDENCI i ABSOLWENCI WSL: 450 zł
 • Płatne do 20 maja 2019 r.

Organizacja zajęć:

 • Czas trwania zajęć: 32 godziny = 3 dni szkoleniowe (w tym 24 godziny kontaktowe i 8 godz. samokształcenie kierowane)

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
Godziny otwarcia działu znajdują się na stronie www.wsl.com.pl/kontakt

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)