opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Szkolenia / Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami
drukuj

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Każdy pracodawca i menedżer jest zobowiązany do odbycia okresowego szkolenia z zakresu bhp (artykuł 237§ 21 k.p.). Jego celem jest systematyczna aktualizacja wiedzy dotyczącej oceny zagrożeń i ryzyka występujących w procesach pracy oraz utrzymywania bezpiecznych warunków pracy.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • program kursu w pełni zgodny z prawnymi wymogami dotyczącymi szkolenia kadr w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (artykuł 2373 § 21 k.p.)
 • wysoką jakość wiedzy dzięki fachowemu doświadczeniu dydaktycznemu kadry szkoleniowej (ponad 1000 przeszkolonych, aktywnych zawodowo specjalistów w zakresie bhp)
 • koncentrację na zagadnieniach praktycznych i zawodowym doświadczeniu słuchaczy
 • potwierdzenie zaliczenia kursu zaświadczeniem, zgodnym z Rozp. Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Zakres szkolenia:

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowiauciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
 • zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
 • organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Opłaty

 • Koszt szkolenia: 250 zł
 • STUDENCI i ABSOLWENCI WSL: 225 zł
 • płatne przed rozpoczeciem zajęć

Organizacja zajęć:

 • Czas trwania zajęć: 16 godzin = 2 dni szkoleniowe (w tym samokształcenie kierowane)

Datę szkolenia oraz termin płatności podamy państwu jak zbierze się grupa.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.