opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Szkolenia i certyfikaty / Audytor wewnętrzny i pełnomocnik - norma ISO 9001:2008
drukuj

Audytor wewnętrzny - norma ISO 9001:2008

Cel:

Nabycie umiejętności prowadzenia audytów w obszarach objętych systemem zarządzania jakością.

Korzyści:

Uczestnicy dzięki dualnemu systemowi zajęć, korzystając z wiedzy z obszaru zarządzania jakością i nabytych umiejętności efektywnego i asertywnego działania projakościowego jako audytor systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, zwiększą swoją mobilność na rynku pracy.

Zajęcia przeznaczone są dla:

Studentów i absolwentów WSL, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w strukturach systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, gdzie niezbędnym elementem działalności przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku jest wysoka jakość produktów jako skuteczne narzędzie konkurencyjności.

Program zajęć:

 • Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością według norm serii PN-EN ISO 9000:2006.
 • System Zarządzania Jakością – interpretacja normy PN-EN ISO 9001:2009.
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga jakości, procedury). Istota i cel prowadzenia audytów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011.
 • Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego.
 • Sylwetka audytora (postawa osobista, zasady etyczne).
 • Procedury dotyczące audytów wewnętrznych.
 • Opracowanie planu audytu.
 • Opracowanie listy pytań kontrolnych.
 • Techniki komunikowania się.
 • Podstawy logiki – stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
 • Stwierdzenie niezgodności – prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001:2009.
 • Zebranie zamykające i raport z audytu – umiejętność przeprowadzenia zebrania.
 • Działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.
•    Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością według norm serii PN-EN ISO 9000:2006.
•    System Zarządzania Jakością – interpretacja normy PN-EN ISO 9001:2009.
•    Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga jakości, procedury). Istota i cel prowadzenia audytów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011.
•    Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego.
•    Sylwetka audytora (postawa osobista, zasady etyczne).
•    Procedury dotyczące audytów wewnętrznych.
•    Opracowanie planu audytu.
•    Opracowanie listy pytań kontrolnych.
•    Techniki komunikowania się.
•    Podstawy logiki – stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
•    Stwierdzenie niezgodności – prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001:2009.
•    Zebranie zamykające i raport z audytu – umiejętność przeprowadzenia zebrania.
•    Działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

Pełnomocnik - norma ISO 9001:2008

Cel:

Nabycie umiejętności menedżerskich zarządzania procesami jakościowymi w obszarach objętych systemem zarządzania jakością.

Korzyści:

Uczestnicy dzięki dualnemu systemowi zajęć, korzystając z wiedzy z obszaru zarządzania jakością i nabytych umiejętności efektywnego i asertywnego działania projakościowego jako pełnomocnik systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, zwiększą swoją mobilność na rynku pracy.

Zajęcia przeznaczone są dla:

Studentów i absolwentów WSL, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w strukturach systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, gdzie niezbędnym elementem działalności przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku jest wysoka jakość produktów jako skuteczne narzędzie konkurencyjności.

Program zajęć:

 • Wprowadzenie i główne założenia zarządzania jakością.
 • 8 zasad systemu zarządzania.
 • Planowanie systemu zarządzania jakością.
 • Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z cyklem PDCA.
 • Weryfikacja systemu zarządzania jakością.
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością.
 • Rola Pełnomocnika na etapie planowania, wdrażania, weryfikacji i doskonalenia systemu.
 • Polityka jakości oraz jej realizacja poprzez wizję, misję, strategie i cele przedsiębiorstwa.
 • Wymagania normy ISO 9001:2008.
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością.
 • Zasady audytowania.
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania.

Pakiet zajęć: Audytor wewnętrzny i pełnomocnik - norma ISO 9001:2008

Zajęcia obejmują łącznie zagadnienia dotyczące szkolenia audytorów wewnętrznych i pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.

Cena:

 • Koszt szkolenia: 1250 zł
 • STUDENCI i ABSOLWENCI WSL: 1125 zł
 • płatne przed rozpoczęciem zajęć

Organizacja zajęć:

 • Czas trwania zajęć: 32 godz.

Datę szkolenia oraz termin płatności podamy, gdy zbierze się grupa.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)