opcje
drukuj

Menedżer sprzedaży

Zdobędziesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych. Będzie umiał budować relacje z klientami, tworzyć pogramy lojalnościowe i analizować wyniki sprzedaży. Poznasz podstawy zarządzanie działem sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Nauczysz się zasad segmentacji rynku, etapów obsługi klienta, sztuki prezentacji i negocjacji. Będziesz umiał zarządzać reklamacjami i wykorzystywać systemy CRM, a także prowadzić controlling marketingu i sprzedaży.

Specjalność dostępna tylko w trybie niestacjonarnym.

Menedżer sprzedaży

Twoja praca

  • menedżer sprzedaży
  • area sales manager
  • key account manager
  • przedstawiciel handlowy
  • specjalista ds. obsługi klienta

Do góry

Twoja dalsza droga

  • Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Logistyka - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer Logistyki

Studia podyplomowe: Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw. Jako słuchacz studiów podyplomowych dowiesz się, jak należy budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych oraz jak kreować wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw. Będziesz potrafił nimi sterować tak, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Sprawdź
Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego

Studia podyplomowe: dzałalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Sprawdź
Logistyka - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Logistyka

Studia podyplomowe: traktujemy nasze studia nie jako kurs podstawowy, ale program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców - kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów:

Sprawdź
Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer BHP

Studia podyplomowe: WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. tudia zorganizowane są we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Program studiów (264 godz.) umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Menedżer BHP
drukuj

    O studiach
    Cena i rekrutacja
    Organizacja studiów
    Program
    Wykładowcy
    Opinie

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)