opcje
Wykładowcy / Romanow Paweł
drukuj

dr Paweł Romanow

 

ImageDoktor nauk ekonomicznych; absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu z przedmiotów: "Organizacja i ekonomika transportu"; "Transport i spedycja w handlu krajowym i międzynarodowym" (zajęcia w trybie dziennym, zaocznym, podyplomowym). oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu (prowadzi moduł szkoleniowy: "Zarządzanie transportem"). Specjalizuje się w zakresie zarządzania transportem w łańcuchach dostaw, również a aspekcie procesu zmian zachodzących w sektorze usług TSL. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu. Jest także rzeczoznawcą do spraw programów nauczania i profili kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: technik spedytor oraz technik logistyk, a także profilach kształcenia ogólnozowadowego. Jest również autorem materiałów dydaktycznych z zakresu "Podstawy spedycji i transportu - wybrane zagadnienia z zarządzania działalnością spedycyjną"; prowadzi też działalność edukacyjną w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego oraz wykłada na kursach przygotowujących przewoźników drogowych do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)