opcje
drukuj

PTE dla studentów

PTE General opiera się na metodzie wykorzystującej autentyczne, codzienne sytuacje oraz obejmuje wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie. Nacisk położony jest na autentyczne sytuacje, z którymi mogą się zetknąć słuchacze, a nie na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych.

Konstrukcja egzaminu pozwala na swobodne wyrażanie opinii, a zintegrowane podejście oznacza, że czas trwania testu jest krótszy, co nie obniża w żaden sposób jego jakości.

Certyfikacja studentów

Już wcześniej uczelnia podpisała umowę o współpracy z PEARSON, w ramach której studenci korzystają z podręczników i platformy e-learningowej PEARSON i dzięki nim mogą rozwijać swoją znajomość języka angielskiego.

Teraz mogą ją potwierdzić przystępując do wybranego przez siebie egzaminu, który będzie się odbywał na terenie uczelni w obecności certyfikowanych przez PEARSON egzaminatorów - lektorów języka angielskiego Wyższej Szkoły Logistyki. Kandydaci, którzy z powodzeniem odbędą egzamin otrzymają stosowny certyfikat wydawany przez Edexcel, wchodzący w skład grupy Pearson.

Przygotowanie do testu

Przygotowując się do egzaminu na wybranym poziomie, można korzystać z dowolnych podręczników do nauki języka angielskiego, ale również ze specjalnego interaktywnego samouczka oraz przykładowych testów wraz z transkrypcjami, nagraniami audio, kluczami. 

Wszystkie najnowsze materiały i wskazówki dotyczące testów znajdują się na stronie www.pearsonPTE.com/polska

Sesje egzaminacyjne

Dla wygody studentów, sesje egzaminacyjne PTE General odbywają się trzy razy w roku. Więcej informacji na www.pearsonPTE.com/polska

Certyfikaty Edexcel

Wszystkie certyfikaty uzyskane na każdym z sześciu poziomów (od A1 do C2), wystawiane są przez Edexcel i akredytowane przez Urząd ds. Regulacji Zasad Kwalifikacji i Egzaminów (OFQUAL) w Wielkiej Brytanii, gwarantując pracodawcom dokładność oceny znajomości angielskiego przez przyszłych lub obecnych pracowników.

Koszt i terminy


Poziom

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Studenci WSL 330 zł 370 zł 420 zł 510 zł 570 zł 590 zł
Pozostali 370 zł 410 zł 470 zł 570 zł 630 zł 660 zł

Kontakt

Witosław Awedyk
witoslaw.awedyk@wsl.com.pl

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)