opcje
drukuj

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw

MBA in Logistics & Supply Chain Management - edycja 06

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 12 lutego 2021 r.

Zasady rekrutacji

  1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego online 
  2. Dostarczenie dokumentów:
    - dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), oryginał do wglądu
    - życiorys (CV)
    - dokumenty (dyplomy, certyfikaty) potwierdzające znajomość języka angielskiego (nieobowiązkowe)
  3. Po weryfikacji kwestionariusza osobowego oraz dostarczonych dokumentów podczas wizyty kandydata wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
  4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o kontakt z Działem Studiów Podyplomowych w celu ustalenia dalszych szczegółów postępowania rekrutacyjnego.

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

Płatność miesięczna (15 rat)
Płatność jednorazowa
18000 zł (15 rat po 1200 zł)
17460 zł
Absolwenci WSL*
16200 zł (15 rat po 1080 zł)
15714 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
Godziny otwarcia działu znajdują się na stronie www.wsl.com.pl/kontakt

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)