opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / MBA in Logistics & Supply Chain Management
drukuj

MBA in Logistics & Supply Chain Management

Podczas studiów MBA in Logistics & Supply Chain Management uczestnicy zdobędą umiejętność analizy i koordynacji złożonych procesów logistycznych w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Będą doskonalić wiedzę ekonomiczną i operacyjną z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości zarządczej oraz zarządzania procesami biznesowymi – m.in. zakupów i zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji. Zyskają także niezbędne kompetencje menedżerskie – przywództwo, zarządzanie zespołem, a także umiejętność zarządzania komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną oraz interkulturową, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania informacją.

European Master Logistician

Słuchacze studiów MBA otrzymują potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w formie certyfikatu Candidate, który umożliwia uzyskanie tytułu European Master Logistician. Jest to najwyższy poziom kwalifikacji w obszarze logistyki, określony i certyfikowany przez National Certification Board European Logistics Association z siedzibą w Brukseli.

Uzyskanie certyfikatu Candidate European Master Logistician możliwe jest dzięki zgodności treści programowych studiów MBA ze standardem kwalifikacyjnym Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Tym samym, MBA in Logistics & Supply Chain Management, realizowane przez Wyższą Szkołę Logistyki to jedyne w Polsce studia podyplomowe otwierające drogę do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych na najwyższym poziomie.

Absolwenci studiów MBA in Logistics & Supply Chain Management po okazaniu w Krajowej Jednostce Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego dyplomu ukończenia studiów oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uzyskują certyfikat Candidate European Master Logistician. Dokument ten (oraz wymagany przez ELA staż zawodowy) jest przepustką do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, którego efektem jest przyznanie dożywotniego certyfikatu European Master Logistician.


Studia kierowane są do:

menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach sektora publicznego, a także dla kadry zarządzającej pionów logistyki urzędów administracji centralnej i regionalnej oraz służb mundurowych, spełniających następujące warunki:

 • ukończone studia wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Zalety studiów w WSL

 • Wyższa Szkoła Logistyki – pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna, zapewnia słuchaczom MBA nowoczesną infrastrukturę i komfortowe warunki do nauki.
 • Gwarantuje najwyższą jakość kadry dydaktycznej oraz wsparcie ekspertów z Instytutu Logistyki i Magazynowania – realizującego funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce.
 • Nauka podczas studiów MBA odbywa się nie tylko na terenie uczelni. Po praktyczną wiedzę i nowe umiejętności słuchacze wyjeżdżają do współpracujących przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz do uczelni partnerskiej – Technische Hochschule Wildau k. Berlina.
 • Słuchacze MBA przygotowywani są przez wybitnych polskich i zagranicznych wykładowców do pełnienia najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie. Dzięki ich bogatemu praktycznemu doświadczeniu, absolwenci zyskają umiejętności potrzebne w dobie rozwoju i ekspansji na nowe rynki, jak i w czasie spowolnienia gospodarczego.
 • Słuchacze MBA mają dostęp do zasobów zintegrowanego środowiska różnych systemów informatycznych klasy ERP, elektronicznej platformy logistycznej, systemów wymiany dokumentów wg globalnych standardów GS1 i EDIFACT oraz specjalistycznych systemów planowania operacyjnego w łańcuchu dostaw np. zapasów, przewozów, magazynowania towarów.
 • Poznają specjalistyczne słownictwo logistyczne w języku angielskim. Uczestnicząc aktywnie w zajęciach, przygotowując projekty, przeprowadzając doświadczenia doskonalą umiejętność posługiwania się tym międzynarodowym językiem biznesu.
 • Zdobywają praktyczną wiedzę. Uczestniczą w doświadczeniach w laboratoriach nowoczesnych technologii identyfikacji (np. RFID), a pod okiem praktyków-specjalistów wykonują projekty systemów obsługi ładunku.
 • Doskonalą swoje umiejętności i zdobywają nowe kompetencje, korzystając z nowoczesnych form kształcenia – realizują projekty menedżerskie, pracują w zróżnicowanych zespołach, dokonują wnikliwej analizy przypadków – kreują propozycje rozwiązań i kompleksowe plany ich wdrożenia.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)