opcje
drukuj

Podwójny dyplom

Podwójny dyplom

Podpisane w 2004 roku Ramowe Porozumienie o Współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Logistyki (WSL) a niemiecką uczelnią techniczną Technische Hochschule (FH) w Wildau k. Berlina w Niemczech, otworzyło studentom WSL możliwość uzyskania podwójnego dyplomu studiów licencjackich - zarówno dyplomu uczelni macierzystej, jak i równorzędnego dyplomu niemieckiej uczelni partnerskiej.

W dniu 11 lipca 2006 r, jako pierwsza w Polsce, podwójny dyplom z logistyki obroniła absolwentka WSL. Egzaminem złożonym przed międzynarodową komisją egzaminacyjną zdobyła tytuł licencjata Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz inżyniera Technische Fachhochschule Wildau (obecnie Technische Hochschule). Od tego czasu co roku kilku studentów WSL korzysta z szansy ubiegania się o ten niekwestionowany atrybut na współczesnym rynku pracy.

Co wiedzieć powinieneś?

Porozumienie w sprawie nadawania podwójnych dyplomów przewiduje, że:

  • studenci zaliczają co najmniej dwa semestry na zagranicznej uczelni (ewentualnie mogą fakultatywnie zrealizować uzupełniający semestr przeznaczony na praktykę), 
  • piszą pracę dyplomową pod kierunkiem promotorów polskich oraz niemieckich i ostatecznie są immatrykulowani na uczelni macierzystej, jak również na uczelni Partnera – wieńcząc realizację studiów I stopnia uzyskaniem dwóch dyplomów.

Przed rozpoczęciem studiów w uczelni Partnera studenci muszą wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego. Zakwalifikowani kandydaci zostają wpisani na listę studentów zgodnie z trybem obowiązującym w danej uczelni i posiadają takie same prawa i obowiązki jak studenci uczelni goszczącej. Studenci WSL kierowani są na studia zagraniczne na 4 i 5 semestr.

Zajęcia w Wildau odbywają się w języku niemieckim, a studenci WSL zdający egzamin dyplomowy muszą przedłożyć wykaz wyników ze wszystkich egzaminów na studiach głównych (180 punktów ECTS) w WSL i TH Wildau oraz przedstawić ocenę z pracy dyplomowej wraz z opinią. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest ukończenie studiów z wynikiem pozytywnym na uczelni partnerskiej. Praca dyplomowa jest przygotowywana w trakcie 5 semestru, a finalizowana na WSL w trakcie trwania semestru 6. Opiekunem dyplomanta jest wykładowca z uczelni macierzystej jako pierwszy promotor i wykładowca reprezentujący uczelnię partnerską jako drugi promotor.

W przypadku polskich studentów - praca pisana jest w języku ojczystym i w języku niemieckim lub bezpośrednio w języku niemieckim lecz z obowiązkowym streszczeniem w języku polskim. Obrona pracy dyplomowej odbywa się na uczelni macierzystej w obecności obu promotorów – drugi promotor może brać w niej udział także w formie wideokonferencji.

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej studenci uzyskują następujące tytuły:

  • w przypadku WSL Poznań - tytuł licencjata lub inżyniera (odpowiednio do wybranej formy studiów w WSL)
  • w przypadku TH Wildau - Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH).

Studenci uczestniczący w programie Podwójnego dyplomu są całkowicie zwolnieni z obowiązku opłaty czesnego na czas pobytu w uczelni partnerskiej. Dodatkowo, pod warunkiem spełnienia określonych warunków kwalifikacji, otrzymują dofinansowanie z programu Erasmus na semestrze 4 (więcej informacji na ten temat w sekcji Rekrutacja).

Rekrutacja

Proces kwalifikacji do programu Podwójnego dyplomu organizowany jest łącznie z rekrutacją na wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus na początku każdego roku kalendarzowego i dotyczy wyjazdów planowanych na kolejny rok akademicki. W związku z tym studenci chcący uczestniczyć w wymianie w ramach Podwójnego Dyplomu tj. na 4 i 5 semestrze powinni wziąć udział w rekrutacji będąc studentami 1 semestru.

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.