opcje
drukuj

Partnerstwa Strategiczne

Nowoczesne kształcenie logistyków
- Modern Logistics Learning:
Certyfikowany moduł kształcenia na studiach drugiego stopnia

Wyższa Szkoła Logistyki pozyskała z programu ERASMUS+ dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie logistyków: Certyfikowany moduł kształcenia na studiach drugiego stopnia”. Projekt realizowany będzie w ramach partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwo wyższe.

Więcej o Projekcie MLL

 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu modułu kształcenia z zakresu logistyki oraz kompletnych materiałów dydaktycznych opartych na współczesnych metodach kształcenia niezbędnych do realizacji tego programu. Moduł kształcenia będzie rozumiany jako grupa minimum 5 przedmiotów obejmujących łącznie 30 punktów ECTS. 

Celami  szczegółowymi projektu są:

 • poddanie opracowanego programu modułu kształcenia z zakresu logistyki procesowi certyfikacji na zgodność ze standardami poziomu 6 (European Senior Logistician) opracowanymi przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne i zgodnymi z wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS”,
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia certyfikowanych logistyków na poziomie studiów drugiego stopnia poprzez opracowanie wszystkich produktów w 6 wersjach językowych (angielskim, polskim, węgierskim, czeskim, chorwackim i słoweńskim),
 • zwiększenie liczby certyfikowanych logistyków, posiadających wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim, w Europie Środkowej i na Półwyspie Bałkańskim.

Koordynatorem projektu jest Wyższa Szkoła Logistyki a partnerami uczelnie wyższe z Europy Środkowej i Bałkanów:

 • Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze (Republika Czeska),
 • Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski Fakultet u Osijeku (Chorwacja),
 • Obudai Egyetem - Keleti Faculty of Business and Management (Węgry),
 • Univerza v Mariboru (Słowenia).

W ramach projektu powstaną następujące rezultaty:

 • program modułu kształcenia zgodny z wymaganiami ELA dla poziomu Senior Logistcian – program będzie akredytowany przez ELA;
 • gra symulacyjna wspomagająca wypracowywanie kompetencji menedżerskich; 
 • podręczniki w formie e-booków o tematyce:
 • Podstawy biznesu – (Business Principles),
 • Projektowanie łańcucha dostaw – (Supply Chain and Logistics Design),
 • Planowanie łańcucha dostaw – (Supply Chain and Logistics Planning),
 • Operacje w łańuchu dostaw – (Supply Chain and Logistics Execution). 
 • materiały dydaktyczne w formule blended learning (połączenie zajęć kontaktowych z kształceniem na odległość) dla wszystkich przedmiotów wyróżnionych w programie modułu kształcenia. 

Rekrutacja na studia II stopnia, na których realizowany będzie opracowany moduł kształcenia rozpocznie się wiosną 2019 roku.  

Aktualności MLL:

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu MLL

Drugie międzynarodowe spotkanie projektu MLL

 

 

Edukacja w logistyce – Logistics Language Open Training:
doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych

Logistics Language Open Training

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną.

 

W ramach projektu opracowany zostanie:

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji.

Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:

 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym.

WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum w skład, którego wchodzą:

 • CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa – organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch,
 • speakeasy sprachzeug – szkoła językowa z Niemiec,
 • Globalnet sp. z o.o. – szkoła językowa i dostawca szkoleń e-learningowych z Poznania,
 • Jamieson-Ball Ltd – szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Autorami wniosku byli pracownicy Katedry Systemów Logistycznych doc dr inż. Piotr Cyplik, mgr inż. Michał Adamczak oraz dr inż. Roman Domański.  Projekt zakontraktowano na 3 lata. 

O konferencji podsumowującej wyniki Projektu LLOT

Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Andrzeja Korzeniowskiego dr h.c.

Wyższa Szkoła Logistyki - 25 maja 2018 r.

Konferencja skierowana do przedstawicieli sektora VET: nauczycieli, uczniów kształcących/uczących się w zawodzie logistyka, osób pracujących w logistyce, menedżerów funkcji logistycznych w przedsiębiorstwach, przedstawicieli środowiska akademickiego specjalizujących się obszarach edukacyjnych i logistyce.

W ramach konferencji ma miejsce upowszechnienie wyników projektu Logistics Language Open Training (LLOT), zwrócenie uwagi na innowacyjne metody zwiększające skuteczność nauczania Content and Language Integrated Learning (CLIL), wykorzystanie technik e-learning i blend-learning w edukacji, omówienie nowości w ofertach uczeni – studia dualne (teoria i praktyka).

Komitet Naukowy

 • prof. WSL, dr hab. inż. Piotr Cyplik, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań – przewodniczący
 • prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
 • prof. dr ing. Herbert Sonntag, TH Wildau, Niemcy
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. PP, dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, Politechnika Poznańska
 • dr hab. Wagener Norbert, prof. WSL, Wagener&Herbst Management Consultants GmbH, Poczdam, Niemcy
 • dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rossella Brindani, CIS - Scuola per la gestione d'impresa, Reggio Emilia, Włochy
 • Monika Nowakowska-Twaróg, Globalnet, Poznań
 • Rhodri Jamieson-Ball, Jamieson-Ball Ltd, Londyn, Wielka Brytania
 • Shervin Zamani, Speakeasy Sprachzeug UG, Berlin, Niemcy

Komitet Organizacyjny

Ramowy program konferencji

 • 10:00 – 10:30 Rejestracja
 • 10:30 – 12:00 Sesja plenarna
 • 12:00 – 12:30 Lunch
 • 12:30 – 14:00 Warsztaty/Sesja tematyczna cz.I
 • 14:00 – 14:15 Przerwa kawowa
 • 14:15 – 15:45 Warsztaty/Sesja tematyczna cz.II
 • 15:45 - 16:30 Podsumowanie konferencji

Sesje tematyczne

W ramach sesji tematycznych zaprezentowane zostaną referaty uczestników konferencji.

Tematyka warsztatów 

Warsztaty dedykowane są dla reprezentantów otoczenia gospodarczego a tematyka poruszana na nich będzie dostosowana do bieżących potrzeb przedsiębiorstw. Tematy warsztatów:

 1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zapasach, 
 2. TMS - IT w transporcie, 
 3. Symulacja w logistyce, 
 4. Kompetencje językowe w logistyce 

Uczestnicy warsztatów uzyskają Certyfikat ukończenia szkolenia.

Ulotka informacyjna (plik pdf)

Relacja z konferencji LLOT 

 

 

NEXTLOG

Logistics Language Open Training

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu została partnerem projektu NEXTLOG współfinansowanego z programu ERASMUS+.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych, międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią wiedzę i umiejętności uczelni wyższych, do tworzenia bardziej zorientowanych na rynek pracy programów nauczania w zakresie cyfrowej, inteligentnej i zrównoważonej logistyki (digital, intelligent and sustainable logistics - DISL), zmniejszając bariery w tej dziedzinie poprzez:

 • nawiązanie współpracy ponadnarodowej (poprzez otwarte innowacje i współtworzenie) w całej UE w celu zaspokojenia (na dużą skalę) istniejących potrzeb szkoleniowych w zakresie DISL;
 • współtworzenie programów nauczania DISL (z akredytacją ECTS);
 • opracowanie innowacyjnego, wirtualnego środowiska uczenia się (virtual learning environment - VLE) z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (wspierającym ekonomiczne, środowiskowe i społeczne modelowanie DISL);
 • organizację trzech międzynarodowych sesji mobilności z udziałem interesariuszy DISL.

Więcej o projekcie

Instytucje szkolnictwa wyższego nie mają odpowiednich środków, aby sprostać istniejącym potrzebom, ponieważ obecne programy nauczania koncentrują się bardziej na ogólnej logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw niż na konkretnych zagadnieniach związanych z DISL. Największą zidentyfikowaną wadą jest brak holistycznego podejścia do włączenia inteligentnych i zrównoważonych aspektów do poszczególnych rozwiązań logistycznych i całej koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Słabością jest także skuteczność wdrażania tych podejść w praktyce. W szczególności istnieje potrzeba przeniesienia współczesnych koncepcji do biznesu w celu dalszego zwiększania skuteczności łańcuchów dostaw. Ta ostatnia szczególnie podkreśla rolę uczelni w zakresie kształtowania rozwiązań podnoszących skuteczność łańcuchów dostaw.

Projekt NEXTLOG odpowiada na powyższą potrzebę, dążąc do opracowania innowacyjnych, ponadnarodowych ram, które poprawią wiedzę i umiejętności instytucji akademickich w celu stworzenia zorientowanych na rynek programów nauczania DISL, zmniejszając bariery w tej dziedzinie. W skład konsorcjum projektu wchodzą kluczowi naukowcy, stowarzyszenia branżowe, organizacje publiczne i firmy z różnych sektorów, które będą współtworzyć planowany program nauczania DISL i wirtualne środowisko uczenia się (VLE).

Koordynatorem projektu NEXTLOG jest Uniwersytet Łódzki. Pozostałymi partnerami projektu są:

 • Hellenic Development City Network, Grecja
 • DOMEL, Słowenia
 • University of Maribor, Słowenia
 • South-East European Research Centre (SEERC), Grecja

Strona projektu: https://nextlog-project.eu

Program Erasmus - Kontakty

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
mgr Joanna Kwiatek
tel. 61 850 47 75
joanna.kwiatek@wsl.com.pl

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Wydziałowy Koordynator ECTS
dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Zastępstwo w sprawie programu Erasmus:
dr inż. Adam Koliński
I piętro, pokój 117
dyżury: środy 10:00-13:00
tel. 61 850 47 91

e-mail: adam.kolinski@wsl.com.pl

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)