opcje
Wykładowcy / Orliński Ryszard
drukuj

dr Ryszard Orliński

 

ImageKierownik Pracowni Finansów i Rachunkowości w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia ekonomiczne ukończył na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczycielem akademickim jest od 1985 roku. Prowadzi ze studentami rachunkowość finansową, podstawy rachunkowości, organizację rachunkowości, decyzyjne rachunki kosztów. W ostatnich latach, współpracując z wieloma instytucjami i organizacjami o charakterze edukacyjnym prowadził wykłady z rachunkowości między innymi dla księgowych budżetowych, maklerów giełdowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prowadził także wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet im. A Mickiewicza, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. W 1996 roku uzyskał certyfikat do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 1765/96). Od 1999 roku jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od 2001 posiada uprawnienia do rad nadzorczych (Dyplom Ministerstwa Skarbu nr 537/2001). Posiada ponad 80 publikacji zewnętrznych i wewnątrzuczelnianych. Uczestniczył w 15 pracach badawczych realizowanych w Uczelniach jak również na zlecenie odpowiednich ministerstw. Wypromował ponad 200 prac dyplomowych na studiach zawodowych, 90 prac magisterskich oraz 120 prac na studiach podyplomowych.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)