opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Opłaty za czynności dodatkowe dla wszystkich rodzajów studiów
drukuj

Opłaty za czynności dodatkowe dla wszystkich rodzajów studiów

 

lp. Rodzaj opłaty Kwota
1
Reaktywacja 350 zł
2
Wpis warunkowy na kolejny semestr
300 zł
3 Za dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu 70 zł
4 Za drugi kierunek studiów 100 zł
5 Za dodatkową specjalność 100 zł
6 Za dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej lub magisterskiej po terminie wynikającym z Regulaminu studiów 300 zł
7 Za warunkowe przedłużenie rozliczenia ostatniego semestru studiów 300 zł
8 Za duplikat legitymacji studenckiej w wersji elektronicznej
33 zł
9 Za duplikat dylomu
20 zł
10 Za duplikat suplementu do dyplomu w języku polskim
20 zł
11 Za duplikat suplementu do dyplomu w języku angielskim
20 zł
12 Za czynności związane ze skreśleniem z listy studentów w nauce
350 zł
13 Za czynności związane z rezygnacją z kontynuowania nauki
350 zł

 

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania, więcej informacji: STYPENDIA

Wpisowe

 

RODZAJ STUDIÓW Termin płatności
Kwota (zł)
Studia I i II stopnia
płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie. 100 zł

 

Opłata administracyjna za czynności związane z zakończeniem studiów

 

RODZAJ STUDIÓW Termin płatności
Kwota (zł)
Studia I i II stopnia
do dnia rozliczenia karty obiegowej
345 zł

 

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.