opcje
drukuj

ISO 9001:2008

Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna potwierdza swą jakość certyfikatem ISO 9001. W czerwcu 2014 roku, Wyższa Szkoła Logistyki z wynikiem pozytywnym przeszła audyt zewnętrzny na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Jednostką certyfikującą była renomowana firma TÜV Rheinland.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w obszarze kształcenia i badań naukowych, zgodnego ze standardem ISO 9001:2008 było jednym z filarów największego projakościowego przedsięwzięcia WSL – projektu „Orientacja na jakość - kurs na przyszłość”.

Prace nad stworzeniem efektywnego systemu i skutecznych procedur trwały od 2012 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Wyższej Szkoły Logistyki oraz doradców z firmy Quality Progress zakończyły się sukcesem – a więc uzyskaniem certyfikatu jakości ISO 9001,  potwierdzającego wysoką kulturę organizacyjną WSL.

Wyższa Szkoła Logistyki jako lider kształcenia logistycznego w Polsce ma na celu ciągły rozwój i w tym rozwoju stawia na systemowe podnoszenie jakości kształcenia i zarządzania uczelnią. Norma ISO 9001 to model zarządzania, który nadaje systematyczność i powtarzalność działań oraz pomaga eliminować błędy, a przez to skutecznie realizować wszelkie prorozwojowe inicjatywy.

Głównym celem projektu „Orientacja na jakość – kurs na przyszłość” jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz potencjału rozwojowego WSL, poprzez wdrożenie w okresie od października 2012 do września 2014, Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości w obszarze kształcenia, zarządzania uczelnią i relacjami z otoczeniem. Model ów został wypracowany w oparciu o zasadę Total Quality Management oraz normę ISO 9001:2008.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat ISO

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)