opcje
Wykładowcy / Frąś Józef
drukuj

dr hab. inż. Józef Frąś prof. nadzw.

Profesor w Wyższej Szkole Logistyki. Kierownik Katedry Nauk o Zarządzaniu. Pracę habilitacyjną obronił w Uniwersytecie w Rostoku w Niemczech. Od wielu lat zajmuje się problematyką jakości. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. teorii jakości, zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością, zarządzania strategicznego, zintegrowanych systemów zarządzania, kompleksowego zarządzania jakością - TQM (Total Quality Management, zarządzania przedsiębiorstwem oraz koncepcji przedsiębiorstwa przyszłości.

Autor  7 monografii i ponad 140 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadzi prace badawcze współpracując z licznymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Jest audytorem systemów jakości. Członek założyciel Komisji Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk O/Poznań.


Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)