opcje
Wykładowcy / Feldmann Mirosław
drukuj

dr Mirosław Feldmann

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez całe życie zawodowe - od 1964 - roku związany z inspekcją pracy, w której pracował m.in. na stanowisku zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a od momentu powołania Państwowej Inspekcji Pracy do chwili przejścia na emeryturę był Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu.

W trakcie pracy zawodowej obronił pracę doktorską z zakresu prawa pracy (1976 r.).
Przez wiele lat był wykładowcą w Szkole Inspekcji Pracy we Wrocławiu, członkiem Rady Ochrony Pracy przy Marszałku Sejmu, a od 2000 roku wykładowcą prawa pracy w Uniwersytetach: Poznańskim i Szczecińskim oraz w wielu wyższych szkołach niepublicznych w tym w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, Jest autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych o tematyce inspekcyjnej, licznych referatów na sympozja i konferencje naukowe. Pozycje książkowe to:

  • „Kodeks pracy – ustawy związkowe i przepisy wykonawcze” z autorskim komentarzem, – 1996 r.
  • „Zwiąkowe prawo pracy” – opracowanie wspólne z prof. zw. dr hab. Zdzisławem Niedbałą ,
  • „Prawo Pracy – zarys wykładu” – opracowanie, jak wyżej -1999 r.
  • „Metodyka działań inspektora pracy” -  praca zbiorowa 1996 r.

Posiada ordery i odznaczenia państwowe i regionalne.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)