opcje
drukuj

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe SAP w logistyce – edycja 01.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – luty 2021 r.

Zasady rekrutacji

  1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego online
  2. Dostarczenie dokumentów do Działu Studiów Podyplomowych:
    - dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), oryginał do wglądu,
    - życiorys (CV).
  3. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów podczas wizyty kandydata wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
  4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

 

Płatność miesięczna (9 rat)
Płatność jednorazowa
6390 zł (9 rat po 710 zł)
6200 zł
Absolwenci WSL*
5751 zł (9 rat po 639 zł)
5580 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.


Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
poniedziałek – piątek   8.30-14.30
sobota - niedziela   nieczynne

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)