opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Wręczono Nagrody w Konkursie Prologis Najlepszym – Edycja 2011
drukuj

Wręczono Nagrody w Konkursie Prologis Najlepszym – Edycja 2011

2011-09-26 14:16

Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu „ProLogis Najlepszym”. Firma ProLogis, wiodący globalny właściciel, operator i deweloper nieruchomości przemysłowych wraz z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu wyróżniła Najlepszego Absolwenta, autora Najlepszej Pracy Licencjackiej oraz autora Najlepszej Pracy Magisterskiej. Pamiątkowe dyplomy oraz stypendia w wysokości 4 000 złotych wręczono 24 września podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 poznańskiej uczelni logistycznej.

  • Szóstą edycję konkursu Prologis Najlepszym na Najlepszego Absolwenta WSL w roku akademickim 2010/2011 wygrał Pan Marcin Czajczyk, absolwent Wyższej Szkoły Logistyki i niemieckiej Technische Hochschule Wildau. W ciągu sześciu semestrów studiów licencjackich, na kierunku logistyka ze specjalnością logistyka handlu i dystrybucja, uzyskał wysoką średnią ocen na poziomie 4,83 oraz otrzymał na obronie pracy dyplomowej ocenę 5,0. Spośród pozostałych kandydatów do tej nagrody wyróżnił się także bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego (zdany Goethe Zertifikat C1) oraz dużym zaangażowaniem w realizowany program studiów. Jego dodatkowym atutem był udział
    w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus. 
  • Najlepszą Pracą Magisterską Wyższej Szkoły Logistyki w minionym roku akademickim została praca Pani Katarzyny Jesionkowskiej pod tytułem „Inwestycje budownictwa mieszkaniowego w województwie wielkopolskim na przykładzie gminy Dopiewo” napisana pod kierownictwem doc. dr. Zbyszko Pawlaka.
  • W konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką WSL 2011 zwyciężyła praca Pana Mateusza Bronowicza pod tytułem „Zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych na przykładzie katastrofy cystern z produktami ropopochodnymi w Swarzędzu w 2007 roku” napisana pod kierownictwem dr. Andrzeja Taratajcio.

Konkurs „Prologis Najlepszym” organizowany jest od sześciu lat wspólnie z poznańską Wyższą Szkołą Logistyki. Ideą konkursu jest promowanie ambitnych absolwentów i autorów twórczych prac dyplomowych, wszystko
po to by ułatwić zawodowy start przyszłym ekspertom w dziedzinie logistyki.

„Miałam przyjemność zasiadać w jury wszystkich sześciu edycji konkursu i nadal zaskakuje mnie entuzjazm z jakim studenci WSL podchodzą do idei „Prologis Najlepszym”. Cieszę się, że jako lider na rynku deweloperów powierzchni magazynowych w Polsce możemy wspierać studentów o największym potencjale i sprawić, by dzięki otrzymanemu stypendium mogli się dalej kształcić i doskonalić swoje umiejętności.” – powiedziała Marta Tęsiorowska, Vice President Marketing & Communications na Europę Centralną i Wschodnią Prologis.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.prologisnajlepszym.pl.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)