opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP
drukuj

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP

2013-09-11 12:55

W związku z rozstrzygnięciem procedury zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, upubliczniamy protokół z obrad, które odbyły się 09.09.2013 r. Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyboru Wykonawcy usługi zawiera protokół. Dokument ten zostanie również wysłany do firm, które złożyły swoje oferty w terminie, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Wszystkim uczestnikom postępowania bardzo dziękujemy za udział oraz profesjonale przygotowanie ofert.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1_08_2013_OnJKnP z dnia 09.09.2013 (dot. infrastruktura ERP)

  

Projekt pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości 
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-163/11
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)