opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki
drukuj

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki

2017-11-21 12:33

Zapytanie na przeprowadzenie szkolenia nauczycieli akademickich

W związku z realizacją projektu o numerze POWR.03.04.00-00-D118/16 pt. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (umowa o dofinansowanie projektu nr: numerze POWR.03.04.00-00-D118/16-00 z dnia 06.06.2017r.), zapraszam Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Logistyki na potrzeby realizacji projektu zgodnie z poniższym opisem. 

Wykaz ośmiu  szkoleń prezentuje poniższa TABELA. Specyfikacja każdego z tych szkoleń znajduje się w załączniku zawierającym szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań wobec szkolenia oraz tabelę ofertową.

Oferowana przez Wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Koszt pracy trenera obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opracowanie materiałów szkoleniowych i dodatkowe wsparcie w trakcie szkolenia. Ofertę prosimy dostarczyć wyłącznie drogą mailową na adres mateusz.michalski@wsl.com.pl do dnia 28.11.2017 r. (wtorek). Oferta musi mieć poniższą formę tabeli, którą odpowiednimi danymi (wykropkowane pola) wypełnia Oferent (edycja pliku Word lub skan).

Dany Oferent może złożyć ofertę na jedno lub większą liczbę szkoleń – dla każdego szkolenia należy przesłać osobną wypełnioną tabelę ofertową. 

Oferentem może być firma szkoleniowa (podmiot gospodarczy) lub niezależny trener (osoba fizyczna), którzy spełniają minimalne wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji poszczególnych tematów szkoleń (szczegóły dot. doświadczenia w plikach Word).


PLIKI DO POBRANIA:

1. Zastosowanie myślenia projektowego Design Thinking w dydaktyce

2. Grywalizacja w edukacji

3. Learning by doing

4. Nauczanie problemowe

5. Dydaktyka multimedialna

6. Chmura cloud learning nauczanie wyprzedzające

7. Wykorzystanie symulacji w procesach kształcenia

8. Zastosowanie modelowania procesów informacyjnych w dydaktyce

 

TABELA

lp.

NAZWA SZKOLENIA

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

LICZBA GRUP SZKOLENIOWYCH

ŁĄCZNA
LICZBA GODZIN SZKOLENIA

TERMINY
PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

ZASTOSOWANIE MYŚLENIA PROJEKTOWEGO (DESIGN THINKING) W DYDAKTYCE

20

2 gr. po ok. 12/13 os. (łącznie 25 os.)

40

01.12.2017

08.12.2017

15.12.2017

12.01.2018

 

GRYWALIZACJA W EDUKACJI

20

2 gr. po ok. 12/13 os. (łącznie 25 os.)

40

19.01.2018

26.01.2018

02.02.2018

09.02.2018

 

LEARNING BY DOING

20

2 gr. po ok. 12/13 os. (łącznie 25 os.)

40

02.03.2018

09.03.2018

16.03.2018

23.03.2018

 

NAUCZANIE PROBLEMOWE

20

2 gr. po ok. 12/13 os. (łącznie 25 os.)

40

06.04.2018

13.04.2018

20.04.2018

27.04.2018

 

DYDAKTYKA MULTIMEDIALNA

30


2 gr. po ok. 12/13 os. (łącznie 25 os.)

60

05.10.2018

12.10.2018

19.10.2018

26.10.2018

09.11.2018

16.11.2018

 

CHMURA, CLOUD LEARNING (NAUCZANIE WYPRZEDZAJĄCE)

30

2 gr. po ok. 12/13 os. (łącznie 25 os.)

60

23.11.2018

30.11.2018

07.12.2018

14.12.2018

11.01.2019

18.01.2019

 

WYKORZYSTANIE SYMULACJI W PROCESACH KSZTAŁCENIA

40

1 gr. 7 osobowa

40

01.03.2019

08.03.2019

15.03.2019

22.03.2019

 

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA PROCESÓW INFORMACYJNYCH W DYDAKTYCE*
*DOT.  IGRAFX

40

1 gr. 7 osobowa

40

29.03.2019

05.04.2019

12.04.2019

10.05.2019 

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)