opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Piotr Szydłowski najlepszym absolwentem WSL
drukuj

Piotr Szydłowski najlepszym absolwentem WSL

2008-10-06 20:25

Rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu „ProLogis Najlepszym” na Najlepszego Absolwenta Wyższej Szkoły Logistyki roku akademickiego 2007/2008. Firma ProLogis, największy na świecie właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych wraz z Wyższą Szkołą Logistyki wyróżnił tym tytułem Piotra Szydłowskiego. Nagrodę wręczono w sobotę 4 października, podczas inauguracji roku akademickiego w WSL. Zwycięzca poza tytułem i pamiątkowym dyplomem, otrzymał stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych.

Ideą konkursu „ProLogis Najlepszym” na Najlepszego Absolwenta Wyższej Szkoły Logistyki jest wyłonienie szczególnie utalentowanych i ambitnych studentów oraz stworzenie im możliwości łatwiejszego startu w karierę zawodową.

W roku akademickim 2007/2008 ten zaszczytny tytuł powędrował do absolwenta studiów licencjackich na kierunku zarządzanie, o specjalności logistyka handlu i dystrybucji. Piotr Szydłowski, bo o nim tu mowa, podczas studiów nie tylko uzyskał imponującą średnią ocen, ale także udzielał się w Studenckim Naukowym Kole Logistyki, uczestniczył w programie wymiany międzynarodowej z fińską uczelnią, z licznymi sukcesami reprezentował szkołę w zawodach międzyuczelnianych na ergonometrze oraz w Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie.

Wyróżnienie wręczone zostało podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Zwycięzca z rąk Marty Tęsiorowskiej, Marketing & Communications Manager firmy ProLogis na Europę Środkową i Wschodnią, poza tytułem Najlepszego Absolwenta WSL 2008 otrzymał również pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

- Jesteśmy dumni ze studentów WSL. Cieszy nas ich wszechstronność oraz zaangażowanie nie tylko w naukę, ale także w życie szkoły czy zajęcia sportowe. Będziemy śledzić dalsze sukcesy Pana Piotra i kibicować mu w dalszym zdobywaniu wiedzy logistycznej - powiedziała Marta Tęsiorowska, Marketing & Communications Manager firmy ProLogis na Europę Środkową i Wschodnią.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie była głównie średnia ocen minimum 4,53 z całego toku studiów. Studentów oceniano nie tylko pod względem wyników w nauce. Pod uwagę brano także znajomość języków obcych, w tym także języka specjalistycznego, wymiany międzynarodowe, prace w studenckim ruchu naukowym i samorządzie studenckim oraz osiągnięcia sportowe i działalność charytatywna. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Wyższej Szkoły Logistyki, Samorządu Studenckiego, Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz firmy ProLogis.

Konkurs „ProLogis Najlepszym” organizowany jest od trzech lat wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki z Poznania. Nagroda ma stanowić motywację i gratyfikację dla najlepszych studentów Uczelni. Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach: Najlepsza Praca Licencjacka, Najlepsza Praca Magisterska oraz Najlepszy Absolwent.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.prologisnajlepszym.pl

Na zdjęciu: Marta Tęsiorowska Marketing & Communications Manager firmy ProLogis na Europę Środkową i Wschodnią wręcza nagrodę Piotrowi Szydłowskiemu, absolwentowi WSL.


Portfolio ProLogis w Polsce liczy ponad 1,5 mln m² istniejącej powierzchni magazynowej (19 parków logistycznych). Ponadto 15 budynków o łącznej powierzchni około253,000 m² jest obecnie w trakcie budowy. Działalność ProLogis skoncentrowana jest w sześciu regionach Polski: od Pomorza przez Wielkopolskę, Warszawę, region Centralny aż po Górny i Dolny Śląsk.

O ProLogis
ProLogis jest największym na świecie właścicielem, zarządcą i deweloperem obiektów dystrybucyjnych, prowadzącym działalność w 132 rynkach w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Aktywa firmy to 2 884 obiekty własne, zarządzane lub w trakcie budowy o łącznej powierzchni 50,4 miliona m² i o wartości 40,4 miliarda USD (na dzień 30 czerwca 2008 r.). Klienci ProLogis
to między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, transportowe, logistyczne i inne firmy prowadzące działalność dystrybucyjną na szeroką skalę. Spółka ProLogis z siedzibą w Denver,
w stanie Colorado zatrudnia ponad 1 500 osób na całym świecie. Więcej informacji na temat firmy na www.prologis.com

 

Wróć

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.