opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Piotr Cyplik, Prorektor WSL doktorem habilitowanym!
drukuj

Piotr Cyplik, Prorektor WSL doktorem habilitowanym!

2016-10-03 13:33

26 września br. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęła Uchwałę nr 109/N/2016 w sprawie nadania dr. inż. Piotrowi Cyplikowi, Prorektorowi Wyższej Szkoły Logistyki, stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Rada Wydziału Zarządzania UŁ przychyliła się do opinii komisji habilitacyjnej, iż osiągnięcia naukowe dr. inż. Piotra Cyplika stanowią znaczący wkład w rozwój nauki o zarządzaniu.

Rada Wydziału doceniła wartość wkładu w pracę zbiorową pt. „Transformation of a Production-Logistics System in the Enterprises of Broad Assortment Offer and a Varied Customer Service Strategy. Premises, Methodology, Evaluation”, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś (PWN, Warszawa 2015), w której indywidualnym wkładem dr. inż. Piotra Cyplika jest opracowanie części III pt. „Concept of the production-logistics system assessment in an enterprise having a broad assortment offer and a varied consumer service strategy”.

Piotr Cyplik stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2006 roku Uchwałą Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Jest specjalistą z zakresu zarządzania zapasami, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i zarządzania produkcją oraz wieloletnim wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki. Funkcję Prorektora WSL pełni od 2013 roku.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)