opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Znasz język obcy - studiuj logistykę
drukuj

Znasz język obcy - studiuj logistykę

2017-06-02 11:00

93% specjalistów pracujących w logistyce to absolwenci studiów wyższych. 75% z nich posiada kierunkowe wykształcenie logistyczne. Co trzeci pracownik tej branży deklaruje dyplom studiów z innej dziedziny*. Atrakcyjność pracy w logistyce doceniają coraz częściej absolwenci filologii, z łatwością adaptujący się do międzynarodowego środowiska biznesowego, którzy po odpowiednim uzupełnieniu branżowej wiedzy, świetnie wykorzystują nowe pole do rozwoju.

Logistyka jest zawodem dającym różnorodne możliwości realizacji pasji i zainteresowań. Pracodawcy preferują kandydatów łączących wiedzę merytoryczną, dotyczącą zarządzania procesami logistycznymi, proaktywną postawę z dobrą znajomością języków obcych, szczególnie języka angielskiego i niemieckiego. Często stawiając umiejętności językowe jako niezbędny warunek zatrudnienia.

Reagując na wymogi rynku pracy i rosnące aspiracje absolwentów studiów filologicznych I stopnia, Wyższa Szkoła Logistyki opracowała specjalny program uzupełniający dla tych, którzy dotąd nie zetknęli się z logistyką. Podejmując trzysemestralne studia magisterskie na kierunku „Logistyka”, filologowie będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, obejmujących podstawowe aspekty logistyki i zarządzania, których opanowanie umożliwi dalszą realizację programu studiów i uzyskanie dyplomu magistra logistyki.

Uczestnicy tego programu mają zagwarantowaną taką samą wysokość czesnego, jak pozostali studenci studiów II stopnia, a obowiązkowy lektorat z języka obcego przewidziany programem studiów, zawiera treści kształcenia związane przede wszystkim z opanowaniem terminologii logistycznej.

Zdolności językowe można też rozwijać w trakcie toku studiów logistycznych. W WSL przez cały okres studiów korzystać można z platformy edukacyjnej Pearson, aby po uzyskaniu odpowiedniego poziomu znajomości języka angielskiego przystapić do procesu certyfikacji. Certyfikaty Pearson uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe i pracodawców jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Zapisy na studia oraz kontakt do Biura Rekrutacji

* na podstawie analiz Antal International, za: pracujwlogistyce.pl

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)