opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / 10 ciekawych faktów z raportu społecznego Grupy Raben
drukuj

10 ciekawych faktów z raportu społecznego Grupy Raben

2016-08-25 13:45

Zainteresowanie raportowaniem pozafinansowym rośnie. W 2015 roku 37 organizacji zgłosiło swoje raporty społeczne do konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przez ostatnie 8 lat do rywalizacji na tym polu stanęło 200 raportów pozafinansowych. Od 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa regulująca sporządzanie tego typu dokumentów w Polsce.  

W sierpniu 2016 roku ukazał się drugi raport społeczny Grupy Raben w Polsce. Powstał on zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi do raportowania danych z obszaru zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative w wersji G4, na poziomie CORE.

Najciekawsze fakty i liczby zamieszczone w raporcie społecznym Grupy Raben dotyczącym 2015 roku to:

  • 9 godzin szkoleniowych przypadających rocznie na pracownika Grupy Raben
  • 3767 przewiezionych charytatywnie palet w ramach współpracy z Bankami Żywności
  • 100 nowych niskoemisyjnych ciężarówek marki Mercedes klasy EURO6 w dyspozycji firmy
  • 27,05 litrów ON/100 km wyniosło najniższe średnie miesięczne spalanie
  • 183 pomysły i potrzeby zgłoszone przez interesariuszy podczas sesji dialogowych
  • 1500 posadzonych drzew w ramach akcji e-faktura=wyższa kultura
  • 1 184 400 zestawów owocowo-warzywnych, które każdego dnia otrzymują pracownicy Grupy Raben w ramach promocji zdrowych nawyków żywieniowych
  • 94,4% wyniósł stopień segregacji odpadów
  • 90% kierowców jest wyposażonych w urządzenia mobilne ułatwiające i skracające proces dostarczenia przesyłki
  • 50% sięga udział e-faktur w całości wystawianych tego typu dokumentów

"Zeszłoroczny, pierwszy raport Grupy Raben pozwolił nam spojrzeć z dystansu na efekty naszych działań, ocenić ich jakość, a także zweryfikować, czy faktycznie przynoszą one założoną korzyść otoczeniu. Teraz, mądrzejsi o te doświadczenia i bogatsi o wnioski z sesji dialogowych, oddajemy w ręce interesariuszy dokument, który umożliwił nam zrewidowanie i uporządkowanie wewnętrznych procesów oraz pomógł lepiej zarządzać nie tylko obszarem związanym ze społeczną odpowiedzialnością, ale także biznesem. Staraliśmy się, aby wszystkie istotne aspekty z punktu widzenia kluczowych interesariuszy znalazły się w raporcie. Jednak, jak mawiał Albert Einstein, nie wszystko, co się liczy, jest policzalne, a nie wszystko, co jest policzalne, się liczy. Wierzę, że udało nam się znaleźć złoty środek i ukazać treści, które oddają rzeczywisty obraz Grupy Raben i mają dla czytelników znaczenie" - komentuje Marta Szymborska, Kierownik ds. PR i CSR w Grupie Raben.

"Raporty pozafinansowe przygotowane w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania pozafinansowego, w tym przed wszystkim wytyczne Global Reporting Initiative, prezentują szereg istotnych informacji na temat podejmowanych działań czy przyjmowanych przez spółki rozwiązań w różnych obszarach ich funkcjonowania. Dotyczą obszarów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki. Przygotowanie raportu w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative, a także późniejsze poddanie danych w nim prezentowanych niezależnemu audytowi stanowi dla organizacji podwójne wyzwanie. Po pierwsze w raportach zbudowanych w oparciu o wytyczne GRI, interesariusze nie czytają wyłącznie o ciekawych inicjatywach społecznych podejmowanych przez daną firmę. GRI wymusza niejako wykorzystanie konkretnych wskaźników oraz zaprezentowanie danych i informacji pozwalających na ocenę sposobu zarządzania wpływem organizacji na szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Po drugie niezależna weryfikacja informacji pozafinansowych prezentowanych w raporcie nakłada na organizację pewną dyscyplinę w obszarze zbierania danych do raportu i ich późniejszej publikacji. W tym kontekście z uznaniem należy spojrzeć na firmy, które decydują się na niezależny audyt danych prezentowanych w swoich sprawozdaniach. Wysyłają w ten sposób mocny sygnał, skierowany do ich interesariuszy, że raport zawiera rzetelny przekaz na temat ważnych aspektów działalności firmy. Stawiają na transparentność w sferze działań, które w wielu wypadkach są równie ważne, jak aktualny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa." – komentuje Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte.

Cały raport dostępny jest tu: http://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/raport-spoleczny/

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)