opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Habilitacja dr. inż. Łukasza Hadasia
drukuj

Habilitacja dr. inż. Łukasza Hadasia

2016-10-03 14:45

26 września br. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęła Uchwałę nr 110/N/2016 w sprawie nadania dr. inż. Łukaszowi Hadasiowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Rada Wydziału Zarządzania UŁ przychyliła się do opinii komisji habilitacyjnej, iż osiągnięcia naukowe dr. inż. Łukasza Hadasia po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczący wkład w rozwój dyscypliny: nauki o zarządzaniu.

Rada Wydziału doceniła wartość wkładu w pracę zbiorową pt. „Transformation of a Production-Logistics system in the Enterprises of Broad Assortment Offer and a Varied Customer Service Strategy. Premises, Methodology, Evaluation”, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś (PWN, Warszawa 2015), w której indywidualnym wkładem dr. inż. Łukasza Hadasia jest część II pt. “Analysis of determinants and methodology of transformation of production-logistics systems providing a wide assortment variety”.

Łukasz Hadaś stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2007 roku Uchwałą Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania naukowe dr. inż. Hadasia obejmują logistykę zaopatrzenia i produkcji, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, Lean Production i Theory of Constraints. Dr inż. Łukasz Hadaś jest autorem kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki jest bardzo lubiany i ceniony przez studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych poznańskiej uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)