opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / EUROPEAN DESIGN WORKSHOPS w ramach ErasmusDays
drukuj

EUROPEAN DESIGN WORKSHOPS w ramach ErasmusDays

2020-12-02 21:10

Pracownicy WSL w gronie europejskich specjalistów pracują nad nowymi programami nauczania.

Z powodu panującej pandemii warsztaty odbyły się w trybie zdalnym. Głównym celem spotkania była konsolidacja modelu referencyjnego NEW METRO służącego do usystematyzowania umiejętności, a także dzielenie się dotychczas uzyskanymi wynikami z grupą Interesariuszy w pełni reprezentatywnych z różnych obszarów:

  • edukacja, środowisko nauczycieli, koordynatorów jednostek szkoleniowych, sieci ITS,
  • instytucjonalne, ministerstwa edukacji, równoważne organy na poziomie regionalnym,
  • branża reprezentowana przez menadżerów firm, w których mechatronika ma decydujące znaczenie dla systemów produkcyjnych i rozwoju produktów / usług, a także eksperci w dziedzinie mechatroniki w systemach produkcyjnych,
  • stowarzyszenia przemysłowe.

 

W wydarzeniu Wyższą Szkołę Logistyki reprezentowali dr inż. Marcin Hajdul (kierownik zespołu projektowego WSL), dr inż. Michał Adamczak, dr Łukasz Brzeziński, mgr Magdalena Kopeć oraz mgr inż. Adrianna Toboła. Ponadto do udziału zaproszono interesariuszy reprezentujących organizacje stanowiące Partnerów Wspierających od strony przemysłowej projekt NEW METRO. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciela takich firm jak Logirea, Nova Tracking czy Raben S.A.

 

Głównym celem projektu NEW METRO jest opracowanie wspólnych, europejskich, innowacyjnych ram programów nauczania w oparciu o ujednolicone efekty kształcenia w państwach biorących udział w projekcie i wzrost kompetencji absolwentów kierunków mechatronicznych w zakresie nie tylko wiedzy ale i umiejętności z zakresu mechatroniki oraz dziedzin pokrewnych, a także wyrównanie szans pomiędzy młodymi absolwentami jak i doświadczonymi pracownikami, nie posiadającymi możliwości rozwoju. Z punktu widzenia logistyki interesariusze oraz członkowie zespołu projektowego WSL poddali ewaluacji możliwości implementacji rozwiązań mechatronicznych w procesach logistycznych oraz ocenili dotychczasowe rezultaty pod kątem możliwości osiągnięcia kompetencji głównie logistycznych, ale również mechatronicznych czy społecznych.

 

Dotychczas w projekcie NEW METRO analizie poddano programy nauczania w zakresie mechatroniki oferowane zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych jak i na Uczelniach Wyższych realizowane w siedmiu krajach partnerskich (Włochy, Niemcy, Hiszpania – Katalonia, Austria, Gracja, Łotwa oraz Polska). Opracowano również wspólne, ponadnarodowe ramy kształcenia oraz zestaw kompetencji jaki powinien zostać wdrożony w ramach programów nauczania w zawodzie technik mechatronik. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie dwóch faz badań pilotażowych przez pięć państw partnerskich a następnie walidacja dotychczasowo opracowanych materiałów i narzędzi. Etap ten, stanowiący ostatni i jeden z najważniejszych faz projektu NEW METRO, będzie w pełni zarządzany przez zespół projektowy Wyższej Szkoły Logistyki.  Organizacja badań pilotażowych oraz ich koordynacja i walidacja stanowi kolejne wyzwanie zespołu projektowego WSL! Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu NEW METRO https://www.newmetro.eu

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)