opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Dr hab. inż. Józef Frąś z tytułem profesora!
drukuj

Dr hab. inż. Józef Frąś z tytułem profesora!

2016-10-26 15:56

Postanowieniem z dnia 12 października 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr. hab. inż. Józefowi Frąsiowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu profesora odbyła się 26 października 2016 roku w Pałacu Prezydenckim.

Prof. dr hab. inż. Józef Frąś jest profesorem nauk technicznych o specjalności naukowej transport, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe i badawcze profesora dotyczą nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak zarządzanie przedsiębiorstwem, innowacje, zarządzanie jakością i koncepcja przedsiębiorstwa przyszłości.

Prof. dr hab. inż. Józef Frąś jest autorem przeszło 200 publikacji naukowych, w tym 9 monografii opublikowanych w zeszytach i czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Szczególną pozycję stanowi książka pt. "Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce". Lubiany i szanowany wykładowca prowadzi zajęcia nie tylko w Polsce, ale również na uczelniach w Niemczech w ramach Programu Erasmus. Jest promotorem około tysiąca prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sprawuje również opiekę naukową nad doktorantami.

Prof. dr hab. inż. Józef Frąś jest wieloletnim wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki, niezwykle cenionym i lubianym pzez studentów. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak Zarządzanie, Kształtowanie jakości w logistyce, Zarządzanie jakością oraz Zarządzanie kadrami i organizacjami. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)