opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Czwarte zapytanie ofertowe na potrzeby proj. "Orientacja na jakość – kurs na przyszłość" – PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.3
drukuj

Czwarte zapytanie ofertowe na potrzeby proj. "Orientacja na jakość – kurs na przyszłość" – PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.3

2013-09-04 15:33

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 1/08/2013/OnJKnP
z dnia 20.08.2013 r.

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.09.2013 r. (godz. 22:54) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w sprawie zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYM PLIKU PDF

  

Projekt pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości 
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-163/11
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)