opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / WSL wspiera szkoły i nauczycieli
drukuj

WSL wspiera szkoły i nauczycieli

2019-05-29 08:15

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu należy do tych nielicznych wyższych uczelni, które przywiązują ogromną wagę do współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Z pożytkiem dla szkół, nauczycieli i przede wszystkim uczniów.

Flagową akcją Wyższej Szkoły Logistyki w tym zakresie jest organizowana od jedenastu lat – i odbywająca się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej – Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. Tylko w tym roku uczestniczyło w niej 8,3 tysiąca uczniów z 314 szkół z całej Polski, a łącznie w jedenastu etapach olimpiady wzięło udział ponad 70 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zawodowych, techników oraz liceów ogólnokształcących. 

        Dłuższą, bo już trzynastoletnią tradycję ma Forum Nauczycielskie WSL. Celem corocznych spotkań nauczycieli zawodów logistycznych z kadrą naukowo-dydaktyczną Wyższej Szkoły Logistyki jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz wymiana doświadczeń. Podczas Forum nauczyciele uczestniczą również w warsztatach prowadzonych przez menadżerów z największych firm logistycznych działających na polskim rynku. Dzięki temu nabywają nie tylko wiedzę o najnowszych trendach i rozwiązaniach logistycznych, ale poznają także oczekiwania przyszłych pracodawców wobec ich uczniów. Corocznie w Forum Nauczycielskim WSL uczestniczy ponad dwustu nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Logistyczna platforma

Wyższa Szkoła Logistyki otwiera nauczycielom również inne możliwości podnoszenia swoich merytorycznych kwalifikacji. Dobrym tego przykładem jest funkcjonująca od kilku lat Logistyczna Platforma Badawcza, umożliwiająca organizację paneli dyskusyjnych między nauczycielami a firmami logistycznymi. Dzięki temu praktyczna, aktualna wiedza jest transferowana z firm do nauczycieli, a w efekcie do uczniów. Rezultatem działalności Platformy są również materiały dydaktyczne dla nauczycieli – filmy, plansze dydaktyczne oraz prezentacje – przy pomocy których dydaktycy uatrakcyjniają zajęcia z uczniami.

Wielkopolska musi wiedzieć

Przedstawiciele szkół kształcących w zakresie logistyki oraz spedycji chwalą jeszcze jedną funkcję Logistycznej Platformy Badawczej – wymianę informacji o praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach logistycznych i firmach mających rozbudowane działy logistyczne. To istotne, bo praktyki zawodowe są integralną częścią procesu nauczania i pozwalają uczniom szkół ponadgimnazjalnych zdobyć tak dzisiaj cenione na rynku pracy doświadczenie.

        Już przed dziesięciu laty, w 2009 roku, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu uruchomiła program „Wielkopolska musi wiedzieć”, pierwszy w Polsce projekt, który badał możliwość wdrożenia do kształcenia zawodowego konkretnej, praktycznej wiedzy pochodzącej z firm. Dzisiaj „Wielkopolska musi wiedzieć” to logistyczna platforma komunikacyjna między szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach technik spedytor i technik logistyk, a rynkiem pracy zgłaszającym potrzeby zatrudniania absolwentów tych specjalności.

        - Zaletą platformy jest ułatwienie kontaktu między szkołami i przedsiębiorstwami, wzrost poziomu jakości kształcenia, dostosowanie oferowanego przez szkoły wykształcenia do oczekiwań potencjalnych pracodawców i wreszcie dostęp przedsiębiorstw do najlepszych absolwentów szkół i wpływ na to, jak są kształceni – tłumaczy Mateusz Michalski z Wyższej Szkoły Logistyki.

 

Wirtualne laboratoria

W 2010 roku Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu uruchomiła program Wirtualne Laboratoria, z którego dzisiaj korzysta już ponad sto szkół z całej Polski. Wirtualne Laboratoria to innowacyjna metoda kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki Wirtualnym Laboratoriom nauczyciele i uczniowie mają dostęp do rzeczywistego, stosowanego w firmach oprogramowania wykorzystywanego do zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym. W 2014 roku Wirtualne Laboratoria zwyciężyły w konkursie „Szkoła się opłaca” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort uznał, że jest to najlepsze narzędzie dla szkół zawodowych wśród projektów realizowanych w latach 2007-2013.

- Dzięki Wirtualnym Laboratoriom nauczyciele mogą prowadzić zajęcia laboratoryjne ze spedycji i logistyki korzystając z wspólnego oprogramowania i serwerów oraz wsparcia pracowników Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu – zaznacza Mateusz Michalak.

Logistyka stawia na technika

W grudniu 2018 roku Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu rozpoczęła program „Logistyka stawia na technika”. Dzięki temu programowi już ponad stu uczniów odbyło płatne staże w firmach logistycznych, weryfikując teoretyczną wiedzę zdobytą w szkołach i zdobywając nowe, praktyczne umiejętności. Efektem programu „Logistyka stawia na technika” jest również opracowanie nowych materiałów dydaktycznych, wśród nich między innymi filmów wykonanych w technice 360 stopni, dzięki którym uczeń może się poczuć, jakby był w przedsiębiorstwie. Do tego poznańska uczelnia wyposaża szkoły w specjalistyczne makiety do tłumaczenia procesów logistycznych, plansze dydaktyczne i prezentacje. Materiały z tego programu są dzisiaj wykorzystywane przez dziesiątki szkół w Wielkopolsce.

Uczniowie odwiedzają naszą uczelnię

Od wielu lat Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu organizuje wycieczki uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych logistyką. Podczas spotkań z kadrą dydaktyczną uczelni przedstawiana jest nie tylko oferta edukacyjna poznańskiej uczelni, ale prowadzone są również zajęcia, których celem jest przekazanie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu logistyki i ćwiczenia w laboratorium RFDI. Integralną częścią wycieczek są wizyty w firmach logistycznych. Tylko w ubiegłym roku Wyższa Szkoła Logistyki gościła ponad 500 uczniów z 24 szkół.

        Obecnie Wyższa Szkoła Logistyczna w Poznaniu regularnie współpracuje z ponad czterystoma szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Polski. Zacieśnieniu tej współpracy ma służyć rozpoczęty kilka miesięcy temu pilotaż programu patronackiego dla szkół ponadgimnazjalnych kształcących w dziedzinie logistyki. Na razie program pilotażowy obejmuje trzy szkoły średnie z Wielkopolski – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu. Wszystkie te szkoły uzyskują od WSL nie tylko wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i organizacyjne, ale również pomoc w zakresie kontaktów z praktykami logistyki oraz wsparcie w pozyskiwaniu stażów i praktyk zawodowych dla uczniów klas logistycznych i spedycyjnych.

Andrzej Matuszewski

Profesor dr hab. Andrzej Korzeniowski, rektor Wyższej Szkoły Logistyki:

Współpraca ze szkołami średnimi służy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów logistycznych, ale także zwiększaniu zainteresowania uczniów najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie logistyki i spedycji. Efektem ma być zwiększenie szans przyszłych absolwentów na rynku pracy. Filozofia kształcenia w naszej uczelni opiera się na przekazywaniu studentom praktycznej wiedzy i tą ideą staramy się, sądzę, że z dobrym skutkiem, zarazić również szkoły ponadgimnazjalne. Doceniła to również Polska Komisja Akredytacyjna – niezależny organ prowadzący audyt merytorycznej działalności wyższych uczelni w Polsce – która przyznała kierunkowi Logistyka prowadzonemu przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu najwyższą, wyróżniającą, ocenę. Jesteśmy jedyną wyższą szkołą niepubliczną w Polsce, która posiada tę ocenę na kierunku logistyka, co jest dowodem, że jesteśmy liderem kształcenia logistycznego. Polska Komisja Akredytacyjna zwróciła między innymi uwagę na bardzo dobrą współpracę WSL z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)