opcje

O NAS

Aleksandra Trzeciak - abslwentka studiów I i II stopnia WSL

Aleksandra Trzeciak

Absolwentka studiów I i II stopnia

Od ponad 4 lat pracuję w hurtowni farmaceutycznej, na stanowisku Kierownika Zmiany. Przez cały okres studiów łączyłam naukę z pracą zawodową, co pomogło mi dużo wcześniej zdobyć doświadczenie. Obecnie zarządzam około setką pracowników. Na moim stanowisku ważna jest komunikatywność, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz kreatywność. Przyszłych logistyków zachęcam do jasnego postawienia sobie celu i wytrwałego dążenia do jego realizacji.

Michał Dojcz, kierownik Działu Operacyjnego General Logistics System

Dlaczego warto było studiować w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu? Przede wszystkim merytorycznie przekazana wiedza, bardzo „elastyczne” podejście prowadzących, którzy nie tylko przedstawiali „suche” definicje, ale zawsze przytaczali biznesowe zagadnienia, dzięki czemu wchłaniana wiedza była przyjemnością, a nasze umysły chłonęły ją jak gąbki. Druga rzecz, to znajomości. Mam wielu znajomych z czasów studiów na WSL oraz dodatkowych projektów, z którymi jestem w stałym kontakcie. Ci znajomi również pracują w logistyce i z wieloma z nich mam szansę także współpracować na zasadzie obopólnych korzyści. Trzecia rzecz, to wiele zajęć i projektów z praktykami z branż związanych z logistyką. Dla mnie osobiście była to nieoceniona szansa przybliżenia tematyki tych przedsiębiorstw, ich szans i problemów. Polecam WSL wszystkim osobom, które chcą wypłynąć na szerokie wody biznesowe. Tę uczelnię można traktować jako drabinę lub wręcz trampolinę, która – jeśli będziemy mądrze korzystać z możliwości – wybije nas na wysoki poziom przygotowania do podjęcia dobrej pracy. W moim przypadku studia inżynierskie i magisterskie pozwoliły mi szybko rozwinąć się w swojej firmie.

Natalia Bielińska - specjalista ds. personalnych DELPHI

Natalia Bielińska

Specjalista ds. personalnych, DELPHI

Rozpoczęliśmy współpracę z WSL z myślą o pozyskaniu jak najlepszych pracowników do naszego zespołu Delphi w Ostrowie Wielkopolskim. Zachęcając  studentów do wizyt studyjnych w naszym zakładzie, udziału w shadowingu, warsztatach, stażach i praktykach chcemy poznać ich bliżej a tym samym pokazać możliwości rozwoju w jednym z najlepszych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.

Szymon Fojutowski

Szymon Fojutowski

absolwent WSL, pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania

Przyjeżdżając do Poznania na studia obrałem sobie za główny cel samorozwój. Dlatego też od pierwszego dnia w Wyższej Szkole Logistyki postanowiłem dołączyć do Rady Samorządu Studenckiego oraz Koła Naukowego CORLOG. To dało mi wiele możliwości, ponieważ czynnie działając w tych dwóch organizacjach studenckich miałem możliwość zarówno uczestniczyć (np. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej), jak i organizować konferencje oraz inne przedsięwzięcia jak Pochód Juwenaliowy. Podczas studiów licencjackich na kierunku Logistyka Handlu i Dystrybucji miałem również okazję odbyć staż w kilku logistycznych przedsiębiorstwach, w których zdobyłem pogląd i wiedzę na temat procesów logistycznych. Dzięki zajęciom dydaktycznym, które prowadzone są przez doświadczonych praktyków udało mi się zdobyć wiedzę, którą mogę aktualnie podczas studiów magisterskich na kierunku Projektowanie Procesów Logistycznych wykorzystywać na stanowisku młodszego specjalisty ds. standardów GS1 w Instytucie Logistyki i Magazynowania. W trakcie studiów poza ciągłym rozwojem osobistym oraz nauką miałem możliwość rozwoju swoich pasji oraz zainteresowań, które w dużym stopniu łączą się z moją aktualną pracą.

Mirella Gierwatowska - studentka III roku, studia I stopnia, Logistyka handlu i dystrybucji.

Dawid Bultrowicz

prezes Zarządu Praximete

Wyższa Szkoła Logistyki to wyprawa, a zarazem przygoda, która dostarczyła mi kierunkowe i uzupełniające wykształcenie. Dla mnie osobiście przewagą WSL Poznań była i nadal jest współpraca bezpośrednio z biznesem, w ramach którego wspólnie rozwijane są programy zajęć, staży i praktyk, a także specjalistyczne kursy, które podnoszą dodatkowe kompetencje i rozwój osobistych umiejętności. Takie podejście daje odpowiednie przygotowanie do wejścia na rynek. Dużym plusem jest również praktyczne doświadczenie wykładowców, którzy na co dzień prowadzą działalność operacyjną w przedsiębiorstwach. Podczas zajęć można nabyć wiedzę na konkretnych przykładach z życia firmy, a także zaprezentować się jako przyszły współpracownik w ramach wymiany doświadczeń, analiz poszczególnych przypadków. Wykładowcy są bardzo wymagający, jednocześnie współpraca odbywa się w dobrej i pozytywnej, a także biznesowej atmosferze.

Dawid Bultrowicz ukończył Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu w 2014 roku.

Hubert Kowal, student II roku, studia I stopnia, Logistyka handlu i dystrybucji

Hubert Kowal

Student II roku, studia I stopnia, Logistyka handlu i dystrybucji

Dzięki współpracy WSL z firmą DHL Express miałem możliwość odbycia 6-tygodniowych praktyk w zielonogórskim oddziale firmy. Swoje zainteresowanie praktykami zgłosiłem bezpośrednio Dyrektor Personalnej DHL podczas Logmeetingu. Pracownicy DHL poświęcili mi bardzo dużo czasu i uwagi, dzięki nim dokładnie poznałem praktyczną stronę logistyki i poszerzyłem dotychczasową wiedzę.

Anita Koralewska-Ratajczak

Anita Koralewska-Ratajczak

Dyrektor HR, Kuehne+Nagel

28% naszych pracowników z wyższym wykształceniem w Kuehne + Nagel Polska to studenci i absolwenci WSL. Dzięki partnerskim relacjom, łączącym naszą firmę z uczelnią możemy wpływać na zakres kształcenia, a przez to lepiej przygotowywać absolwentów do przyszłej pracy.

Anna Zagrodzka - Country Manager Polska, allsafe JUNGFALK

Anna Zagrodzka

Country Manager Polska, allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG

Współpraca z WSL jest dla nas istotnym elementem rozwoju na rynku polskim. Patronat nad specjalnością Transport i spedycja daje nam możliwość dzielenia się ze studentami naszą wieloletnią wiedzą z zakresu zabezpieczenia ładunków i  nowoczesnych systemów bezpiecznego transportu. Jesteśmy przekonani, że studenci bogatsi o wiedzę praktyczną, w przyszłości łatwiej znajdą pracę w branży.

Natalia Ślebioda - I edycja studiów dualnych - WSL

Natalia Ślebioda

I edycja studiów dualnych

Studia dualne to najlepsza z dostępnych na rynku edukacyjnym oferta kształcenia. Pozwala zarówno na poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej, jak i rozwijanie umiejętności praktycznych w prężnie działających firmach logistycznych. Dzięki takiemu połączeniu już w okresie studiów możliwe jest "przełamanie lodów" z pracodawcą, współpracownikami oraz klientami,  a zdobyte doświadczenie zawodowe daje dużą przewagę na rynku pracy.

Anna Dubińska - studentka III roku, studia I stopnia, Inżynieria systemów logistycznych

Anna Dubińska

Studentka III roku, studia I stopnia, Inżynieria systemów logistycznych

Moja przygoda z WSL rozpoczęła się dzięki Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Już wtedy wiedziałam, że jest to uczelnia z wyjątkowym podejściem do studiowania. Dzięki współpracy WSL z wieloma firmami z branży logistycznej, możemy nie tylko odbywać ciekawe praktyki i staże, ale także przygotowywać prace dyplomowe pod kierunkiem przedsiębiorstw. Moja praca inżynierska powstaje w porozumieniu z firmą STILL Polska i dotyczyć będzie praktycznych aspektów jej funkcjonowania.

Magdalena Jakubowska, Specjalista ds. BHP, absolwentka studiów podyplomowych Menedżer BHP

Magdalena Jakubowska

Specjalista ds. BHP, absolwentka studiów podyplomowych Menedżer BHP

Interdyscyplinarny charakter pracy behapowca wymaga sprawnego poruszania się w sferze nauk humanistycznych, medycznych i technicznych. Studia podyplomowe pomogły mi ugruntować wiedzę. Co ważne,  wykładowcami były osoby czynne zawodowo, które potrafią w sposób profesjonalny połączyć wykładnię prawa z rzeczywistością, z którą na co dzień ma do czynienia specjalista ds. BHP.  

Wojciech Brzeźniak, student WSL

Szymon Wajerowski

Student I roku studiów I stopnia, Inżynieria systemów logistycznych

Współpraca WSL z partnerami była jednym z kluczowych czynników, dla których wybrałem tę uczelnię. Wykłady i warsztaty zorganizowane przez firmę DPD przybliżyły mi strukturę tego przedsiębiorstwa i jako studentowi I roku pomogły mi zrozumieć funkcjonowanie firm kurierskich. Udział w tym projekcie był dla mnie bardzo rozwijający i niezwykle ciekawy.

Wojciech Brzeźniak, student WSL

Wojciech Brzeźniak

Student II roku studiów II stopnia, Logistyka przedsiębiorstw

Pracuję na stanowisku asystenta w dziale spedycji lotniczej w biurze Kuehne+Nagel. Zanim rozpocząłem studia magisterskie na WSL, zastanawiałem się, która uczelnia zapewni mi największe możliwości rozwoju i stworzy szanse podjęcia pracy na wymarzonym stanowisku – dziś wiem, że wybór nie mógł być lepszy!

Marek Jędra, Prezes, Quantum Software SA

Marek Jędra

Wiceprezes Zarządu, Quantum software

Współpraca Quantum software z Wyższą Szkołą Logistyki w rozwoju przyszłych specjalistów w logistyce, to szansa na dostarczenie dobrze przygotowanych kandydatów do przyszłej pracy.  Jest to zatem działanie niosące korzyści dla całego sektora logistyki.

Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu, Dachser Sp. z o.o.

Grzegorz Lichocik

Prezes Zarządu, DACHSER Sp. z o.o.

Doceniamy wkład WSL w wysoki poziom kształcenia logistyków oraz współtworzenie polskiej branży logistycznej. W naszych programach stypendialnych oraz stażowych uczestniczą laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która okazała się swoistą wyszukiwarką logistycznych talentów. Jestem pewny, że w przyszłości wielu absolwentów WSL trafi w szeregi pracowników Dachser.

Paweł Włuka, Kierownik Działu Marketingu, STILL Polska

Paweł Włuka

Kierownik Działu Marketingu, STILL Polska

Współpraca z WSL to dla nas wyjątkowa okazja do przekazania młodym ludziom realnej wiedzy z zakresu procesów magazynowych. Z naszej perspektywy niezwykle istotne jest aby studenci jak najwcześniej rozpoczęli kontakt z praktyką. I właśnie WSL daje taką możliwość.

AKTUALNOŚCI

2021-12-03 14:01

Cyberbezpieczeństwo w biznesie

Już w czwartek, 9 grudnia kolejne wirtualne spotkanie z cyklu Logmeeting.

wszystkie aktualności

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.